ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Maria O. Zhytynska

Анотація


Стаття присвячена проблемі якості життя людей похилого віку. У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття «якість життя», сформульовано визначення терміну «якість життя людей похилого віку» та визначено її об’єктивні та суб’єктивні показники

Ключові слова


якість життя; люди похилого віку; якість життя людей похилого віку; об’єктивні та суб’єктивні показники якості життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Szalai, A. The quality of life – comparative studies / A. Szalai, F.M. Andrews. – Sage, London, 1980

Ядов, В.А. Потребность / В.А. Ядов // БСЭ. – 1975. – Т. 20. с 439

Н.С. Маликов. К вопросу о содержании понятия «качество жизни» и его измерению// Уровень жизни населения регионов России. -2002. - №2. –С.1-7

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/ За заг.ред. проф. І.Д. Зверєвої. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. – 536 с.

Файзуллин Ф.С. Социология города:монография. – Уфа.: Гилем, 1997. – С.118

Пшеничникова В.А. Социально-економическая безопасность региона как условие качества жизни населения (на примере Республики Татарстан): автореф. дисс.на соискание науч. степени канд. социолог.наук: 22.00.03 / Вероника Александровна Пшеничникова. – Казань, 2010. – 23 с

Приступа Є., Кeуриш Н. Якість життя людини: категорії, компоненти та їх вимірювання // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 2. – С. 54–63.

Матвеева И. Качество жизни – новая цивилизационная парадигма/И.Матвеева, Н.Михайлова// Стандарты и качество. -2000. - №5. – С. 56-61


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.