Інформаційно-методичне професійно орієнтоване середовище як чинник саморозвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період

Олександра Павлівна Глазова

Анотація


У статті обґрунтовано доцільність створення інформаційно-методичного професійно орієнтованого середовища педагогів, визначено його роль у модернізації післядипломної педагогічної освіти, розглянуто функції такого середовища.

Ключові слова


інформаційно-методичне середовище; змістове наповнення інформаційного середовища; обмін педагогічним досвідом; персональний сайт

Повний текст:

PDF

Посилання


Законодавчі документи (Закон України «Про освіту» No 1060-XII, із змінами від 19 грудня 2006 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_00/

Закон України «Про вищу освіту» No 2984-III, із змінами від 20 грудня 2006 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/; http://www.mon.gov.ua/

Проект Закону України «Про післядипломну освіту» (лютий 2006 р.). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ipk.kiev.ua/document/zakon_pislydiplomna_osvita.doc

Соціологічне дослідження Інституту соціальних технологій на замовлення Спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» «Система освіти в оцінках громадян України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average/topic/rn/soc.doc — Назва з екрану.

Кравчина О. Є. Проектування інформаційного середовища загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / О. Є. Кравчина. — Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em11/content/09koeeis.htm — Назва з екрану

Омельяненко Г. А. Особливості педагогічної взаємодії в умовах інформаційно-навчального середовища [Електронний ресурс] / Г. А. Омельяненко. — Режим доступу:

Гуржій А. М. Вплив інформаційних технологій на формування навчального середовища. Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України / А. М. Гуржій, Ю. О. Жук // 36 статей за матеріалами доповідей IV Української наук.-метод. конф. 12—14 вересня 1995 р. / Під ред. І. І. Мархеля. — Одеса, 1997. — С. 5—6.

Майборода С. Дистанційне навчання як інноваційний процес у галузі вищої освіти / С. Майборода, О. Майборода // Проблеми освіти: наук-метод. збірник. — К.: Інститут технологій і змісту освіти МОН України, 2007. — Вип. 50.

Лукін В. Є. Сутність та перспективи розвитку освітнього простору дистанційного навчання / В. Є. Лукін // Проблеми освіти: наук-метод. збірник. – К.: Інститут технологій і змісту освіти МОН України, 2007. — Вип. 50.

Концепция информатизации образования // Інформатика и образование. — 1988. — No 6.

Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навч. посіб. / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. — Вінниця, 2005.

Петрович С. Д. Психолого-педагогічні аспекти впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / С. Д. Петрович // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. — К., 2006. — С. 85—87.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.