Особливості вивчення розділу «Генетика» у шкільному курсі біології

Олеся Володимирівна Тимчик, Ольга Володимирівна Полковенко

Анотація


Проведені емпіричні дослідження підтверджують гіпотезу про те, що диференційовані практичні завдання, які поступово вводяться при вивченні генетики , є оптимальною формою контролю та обліку знань учнів і засвідчують необхідність індивідуалізації навчання при вивченні генетики.

Одержані результати можна використовувати в організації та проведенні диференційованого контролю знань, спираючись на індивідуальні можливості кожного учня.


Ключові слова


педагогіка; біологія; генетика; форми контролю; задачі

Повний текст:

PDF

Посилання


Акимова М. К. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход / М. К. Акимова, А. В. Козлова. — М.: Знание, 1992. — 80 с.

Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами по материалам Всероссийских и международных олимпиад: пособие для учащихся средних и старших классов. — М.: Мнемозина, 1998. — 415 с.

Крейг Г. Психология развития / Г. Крейг. — СПб.: Питер, 2000. — 292 с.: ил.

Липкина А. И. Самооценка школьника и его память / А. И. Липкина // Вопросы психологии. — 1981. — No 1.

Немов Р. С. Психология: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. / Р.С. Немов. — Кн. 2: Психология образования. — М.: Просвещение ВЛАДОС, 1995. — 496 с.

Общая биология: учебник для 10—11 кл. с углубленным изучением биологии / Под ред. А. О. Рувинского. — М.: Просвещение, 1993.

Общая биология: учебник для 10—11 кл. средн. шк. / Под ред.Ю. И. Полянского. — 21-е изд. — М.: Просвещение, 1991. — 287 с.: ил.

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов и др.; под ред. С. А. Смирнова. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 512 с. 10

Пехов А. П. Биология и общая генетика / А. П. Пехов. — Изд-во РУДН, 1994. — 440 с.

Тихомиров О. К. Психология мышления / О. К. Тихомиров. — Изд-во Московск. ун-та, 1984. — 271 с.

Урванцева Г. А. О формах тестовых заданий / Г. А. Урванцева // Биология в школе. — 1995. — No 4.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.