НЕЧІТКА МАТЕМАТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

Leonid F. Vasylevych

Анотація


У роботі аргументується теза, що філософія, як наука повинна мати свій математичній апарат. Показана, що найбільш адекватним математичним апаратом для філософії є теорія нечітких множин та нечітка логіка. Запропоновано в начальні плани університетів для студентів з спеціальності філософія ввести дисципліну «Теорія нечітких множин та нечітка логіка».

Ключові слова


нечітка математична філософія; нечітка множина; нечітка логіка; лінгвістична змінна; нечіткі висловлення; лінгвістичні висловлення; терм лінгвістичної змінної; функція належності; фазіфікація; дефазіфікація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zadeh L. A. Fuzzy sets. Inf. & Control, 12, 1965, p. 94-102.

Поспелов Б.А. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Под ред. Б.А. Поспелова. – М. : Наука. - 1986. – 322 c.

Василевич Л,Ф., Маловик К.Н., Смирнов С.Б. Количественные методы принятия решений в условиях риска: Учеб. Пособие. – Севастополь: СНУЯЭиП. 2007. – 229 с.

Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системних задач. Пер. С англ.. – М.: Радио и связь. 1990. - 540с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.