ЕВОЛЮЦІЯ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІДНОМОВНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНЦІВ У КАНАДІ І США

Svetlana Z. Romaniuk

Анотація


У статті розглядаються особливості навчання рідної мови в українській діаспорі США та Канади і його навчально-методичне забезпечення; проаналізовано підручники та навчальні посібники з української мови для рідномовного шкільництва в діаспорі, їх дидактичний супровід і можливості використання у навчальному процесі; розкрито структуру, зміст та методичний апарат посібників для навчання української мови (система лінгвістичних вправ, завдань, ілюстрації до текстів, визначення лінгвістичних понять); навчальні книги українських педагогів Канади і США розглядаються як важливий засіб підвищення ефективності навчання рідної мови та формування національно-патріотичних почуттів закордонних українців; подальшого дослідження заслуговує їх використання у навчальному процесі рідномовного шкільництва діаспори.

Ключові слова


українська діаспора; рідномовна освіта; українська мова; навчальні книги

Повний текст:

PDF

Посилання


Козловський Я.Наголос в іменниках на –ння і –ття / Яків Козловський. – Торонто, 1977. – 20с. С.4.

Найголовніші правила українського правопису. Нове видання. – Ню Йорк, ЗДА, 1965. – 16с.

Романенчук Б. Передмова / Б.Романенчук. Українська мова. Граматика й правописні вправи. Підручник для першого й другого року навчання української мови. – Філадельфія «Київ», 1961. – 98с.

Романенчук Б. Українська мова /Б.Романенчук. – Філядельфія, 1952. – 50с.

Софронів-Левицький В. Ідіоми української мови / В.Сафронів-Левицький. – Вінніпег, 1963. – 64с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.