ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ

Victoria H. Muromets

Анотація


У статті розглядається процес формування ціннісного ставлення до психологічного здоров’я серед студентської молоді; здійснений теоретичний аналіз поняття «психологічне здоров’я особистості»; розкрито потенціал засобів естетотерапії у позааудиторній  діяльності як превентивного фактору запобігання негативних впливів сучасного соціуму на психологічне здоров’я.

Ключові слова


ціннісне ставлення; психологічне здоров’я; позааудиторна діяльність;естетотерапія; студентська молодь

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьев В. А. Основы психологии здоровья. Книга 1. Концептуальные основы психологии здоровья [Текст] / В. А. Ананьев. – СПб. : Речь, 2006. – с.

Братусь Б. С . Аномалии личности ⁄ Борис Сергеевич Братусь. – М.: Мысль, 1988.— 301, [2] с.

Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності / І.Д.Бех. – К. : Либідь, 2006. — 272с.

Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия / Б.Д.Карвасарский. – СПб.: ЗАТ „Видавництво Пітер”, 1999.

Колотій, Н. М. Психологічне здоров’я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього навчального закладу [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.М. Колотій; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с.

Семикин Г. И. Комплексное валеологическое сопровождение учебного процесса: Технология и система «Валео-МГТУ» для обеспечения скрининга и мониторинга медико-социального благополучия учащихся и сотрудников в вузе / Г.И.Семикин // Валеология. –2002.– №4.– С. 45.

Cлободчиков В. И. Основы психологической антропологи. Введение в психологию субьективности [учеб.пособие для вузов] / В. И.Слободчиков, Е.И.Исаев. – М.: Школа-Пресс. –1995. – 384 с.

Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров ’я / [навч. посібник] / М.С.Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І.Кочергіна [за заг. редакцією М.С.Корольчука]. – К.: Фірма «ІНКОС», 2002. – 272 с.

Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под ред. И.В. Дубровиной. — 4-е изд. — Екатеринбург: Деловая книга, 2000. — 176 с. — (Руководство практического психолога)

Хухлаева О. В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и младших школьников ⁄ О.В.Хухлаева. – Академия; Москва; 2003. – 110 с.

Федій О. А. Естетотерапія [навч.-метод.посібник] ⁄ О. А.Федій. – Полтава, 2007. – 245 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.