ФОРСАЙТ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ І ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Olha M. Kuzmenko

Анотація


Стаття присвячена форсайту як одній із найпрогресивніших методологій прогнозування; визначено основні методи форсайту; розглянуто основні етапи реалізації форсайт-проектів; проаналізовано роль даної методології у прогнозуванні розвитку системи освіти; визначено актуальність застосування форсайту в контексті формування нових дослідницьких підходів, що ґрунтуються на інтеграції знань, діалозі ідей, концепцій та парадигм.


Ключові слова


прогнозування; форсайт; метод Дельфі; інтеграція знань; розвиток системи освіти; метод «диких карт і слабких сигналів».

Повний текст:

PDF

Посилання


Губерський Л.В. Сучасна філософія гуманітарного знання: парадигми і дискурси / Л.В. Губерський // Педагогічна і психологічна науки в Україні (до 15-річчя АПН України) / ред. колегія Сухомлинська О.В., Бех І.Д., Луговий В.І. – К.: Педагогічна думка, 2007. – Т.4. Педагогіка і психологія вищої школи. – 439 с. – С. 128 – 142.

Кірнос І.О. Форсайт як інструмент державного стратегічного планування / І.О. Кірнос // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6 (44). – С. 31 – 37.

Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

Пекар Валерій, Пєстєрніков Євген. Людський капітал України 2025. Підсумки форсайту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hvylya.org/analytics/society/lyudskiy-kapital-ukrayini-2025-pidsumki-forsaytu.html

Разгуляев К.А., Хан Д.В. Форсайт и опыт прогнозирования научно-технологических направлений деятельности вуза / К.А. Разгуляев, Д.В. Хан. // Труды XV Всероссийской объединенной конференции инновационных направлений вуза «Интернет и современное общество» (IMS-2012). – Санкт-Петербург, Россия, 2012. – С.160 – 166.

Сисоєва С.О. Освіта як об’єкт дослідження / С.О. Сисоєва // Шлях освіти: науково-методичний журнал. – К.: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – 2011. – № 2 – 48 с. – С. 5 – 11.

Соколов А. Долгосрочное прогнозирование тенденций развития образования методами Форсайт / А. Соколов // Вопросы образования. – 2004. - № 3. – С. 66 – 76.

Третьяк В. Форсайт как технология предвиденья / Владимир Третьяк // Экономические стратегии. – 2009. – № 8. – С. 52 – 59.

Форсайт «Образование-2030» [Електронний ресурс]. – МЕТАВЕР образование будущего. – Режим доступу: http://metaver.net/2011/edu2030/

A Practical Guide to Regional Foresight European Communities [Електронний ресурс] – European Commission Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies (IPTS). – Seville : Edificio Expo-WTCS, 2001. – 121 p. – Режим доступу: http://forera.jrc.ec.europa.eu/documents/eur20128en.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.