КОНЦЕПТ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ З ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ» В МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

  • Олексій Сисоєв Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5899-0244

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.43

Ключові слова:

циркулярна економіка, компетентність з циркулярної економіки, підготовка фахівців з циркулярної економіки, вища освіта

Анотація

У статті подано аналіз концепту «компетентності з циркулярної економіки» в міжнародному науковому просторі. Такий аналіз здійснено завдяки вивченню зарубіжної наукової літератури, зокрема сучасних звітів освітніх організацій, проектів, методичних рекомендацій провідних університетів та публікацій з цього питання.
Показано компоненти компетентності з циркулярної економіки, детальний зміст компетентностей з циркулярної економіки, матриця компетентностей циркулярної економіки складається з п’яти рівнів навчання, порівняних з таксономією Блума. Наведено дидактичний підхід до навчання.
Зроблено висновок, що це складне поняття, яке розуміють у більш широкому та вузькому сенсі. У широкому, загальному розумінні «компетентність з циркулярної економіки» включає компоненти необхідні для прийняття рішень у складних перехідних процесах, зокрема системне мислення, проектування та багато-перспективне мислення, які інтегрують з інноваційними компетенціями. У вузькому розумінні «компетентність з циркулярної економіки» включає компоненти специфічні для певної професійної сфери діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олексій Сисоєв, Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна

Кандидат економічних наук, керівник департаменту ліцензування та акредитації

Посилання

Акімов, О.О., Акімов, Л.М. (2016). Професійні компетентності як чинник модернізації вищої освіти. Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (17-18 березня 2016 р., м. Київ). Київ: Основа, С. 33-38.

Внукова Н., Пивоваров, В. (2017). Компетентнісний підхід до підготовки фахівців з вищою освітою. VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ II. medzinárodný nekonferenčný zborník. Р. 376-392.

Гурочкина, В. В., Будзинская, М. С. (2020). Циркулярная экономика: украинские реалии и возможности для промышленных предприятий. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. Вип. 5. С.52-64. DOI 10.33244/2617-5932.5.2020.52-64

Зварич, І. Я. (2019). Глобальна циркулярна економіка: «Економіка ковбоїв» VS «Економіка космічного корабля»: монографія. Тернопіль: ТНЕУ. 337 с.

Лихолат, С. М., Семенюк Л. О. (2021). Циркулярна економіка як напрям промислової модернизації: передовий міжнародний досвід. Зб.наук.праць ІІ Міжнар. науково-практ. конфер. «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» (22 квітня 2021р., м. Київ). С.178-179.

Мосьпан Н. В. (2015). Поняття «competence» та «competency» в Європейському та американському педагогічному просторі. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 4 (51). 122–126.

Circular Economy and Education (2016). Conference report. Porto, June 6. 2016.

De los Rios, I.C. & Charnley, F.J.S. (2016). Skills and capabilities for a sustainable and circular economy: The changing role of design. Journal of Cleaner Production, 160, 109–122. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.130

Mäkiö, I. & Virta, M. (2019). Menetelmiä kiertotalouden opettamiseen - opas ja työkalupakki. Painopaikka: PunaMusta Oy, Juvenes Print, Tampere 2019. 46p. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167217.pdf

Räsänen, M. (2014). Innovaatiokompetensseja mittaamassa. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164988.pdf

Sumter, D., de Koning, J., Bakker, C. & Balkenende, R. (2020). Circular economy competencies for design. Sustainability (Switzerland). 12(4), pp. 1-16. https://doi.org/10.3390/su12041561

Sumter, D., de Koning, J., Bakker, C. & Balkenende, R. (2021). Key Competencies for Design in a Circular Economy: Exploring Gaps in Design Knowledge and Skills for a Circular Economy. Sustainability (Switzerland). 13, pp. 1-15. https://doi.org/10.3390/su13020776

Sysoieva S. & Mospan N. (2018). Concept of Competence in the International and National Educational Contexts. Continuing Professional Education: Theory and Practice. 1-2 (54-55). p. 7–15. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018(1-2)715

Top Networking Skills You Should Have (And How to Improve Them). (2021, March 16). Indeed Career Guide. https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/networking-skills-on-resume

Wiek, A., Withycombe, L. & Redman, C.L. (2011). Key competencies in sustainability: A reference framework for academic program development. Sustainability Science, 6, 203–218. DOI 10.1007/s11625-011-0132-6

Downloads


Переглядів анотації: 87

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

[1]
О. Сисоєв, «КОНЦЕПТ ‘КОМПЕТЕНТНІСТЬ З ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ’ В МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ», OD, вип. 35, вип. 4, с. 37–49, Лис 2021.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою