Застосування психологічних завдань у тестах досягнень на уроках української мови

Автор(и)

  • Людмила Коваленко Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

психологічні завдання, діагностика, розвиток, інтелектуальні здібності, учні

Анотація

У статті розроблено методику застосування в тестах досягненьпсихологічних завдань для діагностики й розвитку інтелектуальних здібностейучнів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Коваленко, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання освіти ІДПМО

Посилання

Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий : учебная книга для преподавателей вузов, учителей школ, аспирантов и студентов педвузов / В. С. Аванесов. – [2 изд., испр. и доп.]. – М. : Адепт, 1998. – 217 с.

Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина – СПб. : Питер, 2005. – 688 с.

Гронлунд Н. Оцінювання студентської успішності: [практичний посібник] / Н. Гронлунд, Е. Норман. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 312 с.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. No 24.

Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – СПб. : Издательство «Питер», 1999. – 368 с.

Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Введение в психометрическое проектирование : [пер. с англ.] / П. Клайн. – К. : Малое научн. внедр. предприятия «ПАН ЛТД», 1994. – 283 с.

Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. (Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования) / А. Н. Майоров. – М., 2000. – 352 с.

Михайлычев Е. А. Дидактическая тестология / Е. А. Михайлычев. – М. : Народное образование, 2001. – 432 с.

Переверзев В. Ю. Технология разработки тестовых заданий: справочное руководство / В. Ю. Переверзев. – М. : Е-Медиа, 2005. – 265 с.

Пиаже Ж. Избранные психологические произведения / Ж. Пиаже. – М. : Наука, 1969. – 380 с.

Тест Амтхауера. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://psylist.net/praktikum/22a4.htm.

Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов : учеб. пособие / М. Б. Челышкова. – М. : Логос, 2002. – 432 с.

Downloads


Переглядів анотації: 294

Опубліковано

2013-11-05

Як цитувати

[1]
Л. Коваленко, «Застосування психологічних завдань у тестах досягнень на уроках української мови», OD, вип. 1, с. 51–63, Лис 2013.

Номер

Розділ

13.00.02 - Теорія та методика навчання (з галузей)