ВНЕСОК ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВКУ УСПІШНОЇ ЛЮДИНИ У США (НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АНГЛІЙСЬКА МОВА»)

Автор(и)

  • Олена Козьменко Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400 https://orcid.org/0000-0002-7063-2324

Ключові слова:

вища освіта США, гуманітарна освіта, підготовка успішної людини, спеціальність «Англійська мова», студенти

Анотація

У статті розглядається роль гуманітарної освіти взагалі, та спеціальності «Англійська мова» зокрема, у процесі підготовки успішної людини в закладах вищої освіти США. Заклади гуманітарної освіти здійснюють підготовку студентів на теренах країни ще з колоніальних часів і завжди відрізнялися високою якістю навчання і виховання. Метою закладів було забезпечити доволі широкі й різноманітні знання й навички, тобто таку освіту, яка б готувала студентів до найрізноманітніших професій. З початком нової епохи, у ХХ столітті пріоритети американців змінилися і інтерес до гуманітарної освіти поступово втрачається через увагу до більш вузько спрямованої професійної освіти. Проте розуміння важливості гуманітарних наук у формуванні гідних громадян американського суспільства й успішних особистостей спонукає ЗВО шукати шляхи підвищення ефективності гуманітарної освіти, оновлення освітнього процесу і збільшення конкурентоспроможності гуманітарних спеціальностей на ринку праці США.
Англійська мова, як спеціальність закладів вищої освіти надає унікальні можливості для формування навичок, що є життєво важливими для успішного життя. У статті аналізується робота ЗВО щодо поліпшення ситуації з філологічною освітою і приваблення нових студентів. Розглядається зміст освітньої програми, наводяться дані науковців щодо її оновлення, приклади конкретних інновацій. Важливу роль англійської мови й літератури в підготовці людини до подальшого успішного життя, реалізації кар’єрних можливостей підтверджують численні дослідження американських науковців. У статті представлено роботи освітян, які доводять значущість гуманітарної освіти у формуванні інтелектуальних і моральних якостей особистості, толерантного ставлення до інших людей і культур, навичок критичного мислення, продуктивного спілкування, активної громадянської позиції. Також у статті розглядаються питання актуальності спеціальності «Англійська мова» та перспективи кар’єри спеціалістів з англійської філології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Козьменко, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Україна, 93400

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації

Посилання

Література

• Корнюш, Г. (2020). Формування м’яких навичок у студентів закладів вищої освіти в контексті навчання іноземних мов. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. 36 (Трав 2020), 9–-110. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2020-36-08.

• A Changing Major: The Report of the 2016–17 ADE Ad Hoc Committee on the English Major (2018). URL: https://www.ade.mla.org/content/download/98513/2276619/A-Changing-Major.pdf)

• Anders G. You can do anything: the surprising power of a “useless” liberal arts education. First edition. New York: Little, Brown and Company. 2017.

• Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook (2020). URL: https://www.bls.gov/ooh/media-and-communication/home.htm

• Canagarajah, S. Weaving the Text: Changing Literacy Practices and Orientations College English 82(1). 2019. Р. 7–28

• Corrigan, P. T. (2019). Threshold concepts in literary studies. Teaching & Learning Inquiry, 7(1), 3–17. DOI: https://doi.org/10.20343/teachlearninqu.7.1.2

• Darvin R., Norton B. (2015). Identity, Language Learning, and Critical Pedagogies in Digital Times. In: Cenoz J., Gorter D., May S. (eds) Language Awareness and Multilingualism. Encyclopedia of Language and Education (3rd ed.). Springer, Cham DOI 10.1007/978-3-319-02325-0_3-1

• Davidson, C. N. (2017). The New Education: How to Revolutionize the University to Prepare Students for a World in Flux. New York: Basic Books

• Edmondson, M. (2004). Why read? New York, N Y: Bloomsbury

• English Major Goals (2020). URL: https://english.tcnj.edu/english-programs/english-major/english-major-goals/)

• Hooten, K. (2019, Aug. 30). Nonprofit director slams ‘self-inflicted wound’ of ‘identity politics’ in English after liberal arts majors found to make less money URL: https://campusreform.org/?ID=13653

• Maddocks, K. G. (2018). What Is Liberal Arts? URL: https://www.snhu.edu/about-us/newsroom/2018/07/what-is-liberal-arts

• McCosh J. (1885) The New Departure in College Education, Being a Reply to President Eliot's Defense of it in New York, Feb. 24, 1885 New York: Charles Scribner's Sons

• Meyers, H. (2016, Feb. 12). Feeding English Majors in the 21st Century The Chronicle of Higher Education Volume 62, Issue 22 URL: https://www.chronicle.com/article/feeding-english-majors-in-the-21st-century/

• Pope-Ruark, R. (2011). Know thy audience: Helping students engage a threshold concept using audience-based pedagogy. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 5(1), 1-16. URL: http://w3.georgiasouthern.edu/ijsotl/v5n1/articles/PDFs/_Pope-Ruark.pdf

• Rankine, P.D. (2019). The Classics, Race, and Community-Engaged or Public Scholarship. American Journal of Philology 140 (2), 345–359. doi:10.1353/ajp.2019.0018.

• Stewart, D. (1989). What Is an English Major, and What Should It Be? College Composition and Communication, 40 (2), 188–202. DOI: https://doi.org/10.2307/358128

• The Modern Language Association (2009). The English or Foreign Language Major and Liberal Education Liberal Education 95 (2) URL: https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/english-or-foreign-language-major-and-liberal-education)

REFERENCES

• Kornyush, H. (2020). Formuvannya myakykh navychok u studentiv zakladiv vyshchoyi osvity v konteksti navchannya inozemnykh mov [Formation of soft skills in students of higher education institutions in the context of learning foreign languages]. Vykladannya mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zvyazky. 36 (Trav 2020), 99–110. DOI: https://doi.org/10.26565/2073-4379-2020-36-08 (ukr).

• A Changing Major: The Report of the 2016–17 ADE Ad Hoc Committee on the English Major (2018). https://www.ade.mla.org/content/download/98513/2276619/A-Changing-Major.pdf) (eng).

• Anders, G. (2017). You can do anything: the surprising power of a “useless” liberal arts education. First edition. New York: Little, Brown and Company (eng).

• Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook (2020). Retrieved from https://www.bls.gov/ooh/media-and-communication/home.htm (eng).

• Darvin R., Norton B. (2015). Identity, Language Learning, and Critical Pedagogies in Digital Times. In: Cenoz J., Gorter D., May S. (eds) Language Awareness and Multilingualism. Encyclopedia of Language and Education (3rd ed.). Springer, Cham DOI 10.1007/978-3-319-02325-0_3-1 (eng).

• Davidson, C. N. (2017). The New Education: How to Revolutionize the University to Prepare Students for a World in Flux. New York: Basic Books (eng).

• Canagarajah, S. (2019). Weaving the Text: Changing Literacy Practices and Orientations College English 82 (1), 7–28 (eng).

• Corrigan, P. T. (2019). Threshold concepts in literary studies. Teaching & Learning Inquiry, 7(1), 3-17. DOI: https://doi.org/10.20343/teachlearninqu.7.1.2 (eng).

• Edmondson, M. (2004). Why read? New York, N Y: Bloomsbury (eng).

• English Major Goals (2020). https://english.tcnj.edu/english-programs/english-major/english-major-goals/) (eng).

• Hooten, K. (2019, Aug. 30). Nonprofit director slams ‘self-inflicted wound’ of ‘identity politics’ in English after liberal arts majors found to make less money. https://campusreform.org/?ID=13653 (eng).

• Maddocks, K. G. (2018) What Is Liberal Arts? https://www.snhu.edu/about-us/newsroom/2018/07/what-is-liberal-arts (eng).

• McCosh J. (1885). The New Departure in College Education, Being a Reply to President Eliot's Defense of it in New York, Feb. 24, 1885 New York: Charles Scribner's Sons (eng).

• Meyers, H. (2016, Feb. 12). Feeding English Majors in the 21st Century The Chronicle of Higher Education Volume 62, Issue 22 https://www.chronicle.com/article/feeding-english-majors-in-the-21st-century/ (eng).

• Pope-Ruark, R. (2011). Know thy audience: Helping students engage a threshold concept using audience-based pedagogy. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 5 (1), 1–16. http://w3.georgiasouthern.edu/ijsotl/v5n1/articles/PDFs/_Pope-Ruark.pdf (eng).

• Rankine, P.D. (2019). The Classics, Race, and Community-Engaged or Public Scholarship. American Journal of Philology 140(2), 345–359. DOI: https://doi.org/10.1353/ajp.2019.0018

• Stewart, D. (1989). What Is an English Major, and What Should It Be? College Composition and Communication, 40 (2), 188–202. doi:10.2307/358128 (eng).

• The Modern Language Association (2009). The English or Foreign Language Major and Liberal Education Liberal Education 95 (2) https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/english-or-foreign-language-major-and-liberal-education) (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 2100

Опубліковано

2020-11-29

Як цитувати

[1]
О. Козьменко, «ВНЕСОК ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВКУ УСПІШНОЇ ЛЮДИНИ У США (НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ‘АНГЛІЙСЬКА МОВА’)», OD, вип. 31, вип. 4, с. 195–213, Лис 2020.

Номер

Розділ

Компаративні освітні розвідки