ПІДГОТОВКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДО ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.1.10

Ключові слова:

діти з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання, інклюзивне освітнє середовище, класний менеджмент

Анотація

В статті розкривається сутність цілеспрямованої та послідовної підготовки освітнього середовища до інклюзивного навчання у закладах освіти. Автор розкриває обмежений і суперечливий характер поняття «інклюзивне освітнє середовище» в українських нормативно-правових та навчально-методичних розробках; представляє міжнародні орієнтири, за якими освітнє середовище набуває таких характеристик, як: безперешкодне, стимулююче, підтримувальне, розвивальне для усіх учнів. Автор ретельно аналізує зміст та структурні компоненти стратегії «Класний менеджмент», спрямованої на позитивне перетворення освітнього середовища для успіху кожного учасника освітнього процесу. Представлено дослідження щодо впровадження стратегії «Класний менеджмент» в освітній процес, у якому взяли участь сім закладів освіти. Метою дослідження було здійснити позитивні перетворення в освітньому середовищі закладів освіти як підґрунтя впровадження ефективного інклюзивного навчання.
Отримані результати засвідчили дієвість стратегії «Класний менеджмент», що позитивно перетворює освітнє середовище і сприяє розбудові грамотного інклюзивного процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana Skrypnyk, Borys Grinchenko Kyiv University, 13b Marshal Timoshenka Str., 04212 Kyiv, Ukraine

Doctor of Science (Psychology), Senior Researcher, Professor of the Department of Special and Inclusive education, Institute of Human Sciences

Посилання

• Коваль Л. В. Організація інклюзивного середовища у закладі освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне навчання у Новій українській школі», м. Теребовля. 2018. С. 46–49.

• Концепція Нової Української Школи. 2016. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

• Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я: МКФ (2018). Дані каталогізації публікацій бібліотечної служби ВОЗ. URL: https://moz.gov.ua/uploads/1/5262-dn_20180523_981_dod_1.pdf

• Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-методичний посібник / За заг. ред. М. А. Порошенко та ін. Київ: Всеукраїнська благодійна організація «Благодійний фонд Порошенка», 2018. 252 с.

• Закон України «Про освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (дата звернення: 03.04.2019).

• Скрипник Т. В. Діти з аутизмом в інклюзії: сценарії успіху: монографія. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. 208 с.

• Талдонова Л. О. Інклюзивне освітнє середовище. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 6. С. 97–101.

• Collier-Meek M. A., Sanetti L. M. H., Boyle A.M. Barriers to implementing classroom management and behavior support plans: An exploratory investigation. Psychology in the Schools. 2018. № 5. Р. 5–17. DOI: https://doi.org/10.1002/pits.22127

• Korpershoek H., Harms T., de Boer H., van Kuijk M., Doolaard S. A. Meta-Analysis of the Effects of Classroom Management Strategies and Classroom Management Programs on Students’ Academic, Behavioral, Emotional, and Motivational Outcomes. Review of Educational Research. 2019. Vol. 86 (3). P. 643–680. DOI: https://doi.org/10.3102/0034654315626799.

• Kumar M., Liu Z. Classroom Management Strategies and Student Learning. Advanced Journal of Social Science. 2019. Vol. 5 (1). Р. 65–72. DOI: https://doi.org/10.21467/ajss.5.1.65-72 Wong H. K., Wong R. T., Jondahl S.F., Ferguson O. F. The Classroom Management Book. Denton, Texas: Harry K. Wong Publications, 2014. 308 p.

References

• Koval, L. V. (2018). Organizaciya inklyuzivnogo seredovisha u zakladi osviti [Organizing an inclusive environment in an educational setting]. Materiali Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi «Inklyuzivne navchannya u Novij ukrayinskij shkoli», m. Terebovlya, 46–49.

• Koncepciya Novoyi Ukrayinskoyi Shkoli [New Ukrainian School Concept]. 2016. https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

• Mizhnarodna klasifikaciya funkcionuvannya, obmezhen zhittyediyalnosti ta zdorov’ya: MKF (2018). Dani katalogizaciyi publikacij bibliotechnoyi sluzhbi VOZ [International Classification of Functioning, Limitations on Life and Health: ICF. Cataloging of WHO Library Service publications]. https://moz.gov.ua/uploads/1/5262-dn_20180523_981_dod_1.pdf

• Poroshenko, M. A. (Ed.) (2018). Organizacijno-metodichni zasadi diyalnosti inklyuzivno-resursnih centriv: navchalno-metodichnij posibnik [Organizational and methodological foundations of the activity of inclusive-resource centers: educational-methodical manual]. Blagodijnij fond Poroshenka.

• Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine on Education] (2017). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ Skrypnyk, T. V. (2019). Diti z autizmom v inklyuziyi: scenariyi uspihu: monografiya [Children with Autism in Inclusion: Success Scenarios: a Monograph].

• Kiyivskij universitet imeni Borisa Grinchenka Taldonova, L. O. (2018). Inklyuzivne osvitnye seredovishe [Inclusive educational environment]. Teoriya i praktika suchasnoyi psihologiyi, 6, 97–101.

• Collier-Meek, M. A., Sanetti, L. M. H. & Boyle, A. M. (2018). Barriers to implementing classroom management and behavior support plans: An exploratory investigation. Psychology in the Schools, 5, 5–17. https://doi.org/10.1002/pits.22127.

• Korpershoek H., Harms T., de Boer H., van Kuijk M. & Doolaard S. (2019). A Meta-Analysis of the Effects of Classroom Management Strategies and Classroom Management Programs on Students’ Academic, Behavioral, Emotional, and Motivational Outcomes. Review of Educational Research, 86 (3), 643–680. https://doi.org/10.3102/0034654315626799.

• Kumar, M., Liu, Z. (2019). Classroom Management Strategies and Student Learning. Advanced Journal of Social Science, 5 (1), 65–72. https://doi.org/10.21467/ajss.5.1.65-72.

• Wong H. K., Wong R. T., Jondahl S. F. & Ferguson O. F. (2014). The Classroom Management Book. Harry K. Wong Publications.

Downloads


Переглядів анотації: 541

Опубліковано

2020-03-17

Як цитувати

[1]
T. Skrypnyk, «ПІДГОТОВКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДО ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 1 (28), с. 118–130, Бер 2020.

Номер

Розділ

Інновації в освіті