ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Oksana Buinytska Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2., 04053 Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-3611-2114
  • Liliia Varchenko-Trotsenko Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2., 04053 Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-3611-2114
  • Bohdan Hrytseliak Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2., 04053 Київ, Україна http://orcid.org/0000-0003-2953-8560

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.1.6

Ключові слова:

цифровізація, цифровий кампус, CRM, LMS, smart-університет, адаптивне навчання, аналітичні технології, Almus Net, Classter, LMS 365, TESLA EDU, SMART HCM LMS, ZEROBIT, EXAMUS

Анотація

В статті розглянуто процес цифровізації закладу вищої освіти на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка та проаналізовано основні аспекти запровадження «цифрового кампусу». Проаналізовано основні компоненти «цифрового кампусу». Проведено порівняльний аналіз кращих практик впроваджених у європейському освітньому просторі для реалізації «цифрового кампусу».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Oksana Buinytska, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2., 04053 Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти

Liliia Varchenko-Trotsenko, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2., 04053 Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, науковий співробітник

Bohdan Hrytseliak, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2., 04053 Київ, Україна

Заступник завідувача науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти

Посилання

• Буйницька О., Грицеляк Б. Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету. Інформаційні технології і засоби навчання, 36, вип. 4. – 2013. – с. 66–83.

• Морзе Н., Буйницька О., Варченко-Троценко Л. Створення сучасного електронного навчального курсу в системі Moodle. Навч. посіб. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький. – 2016. – 232с.

• Цифрова адженда України – 2020. (2016) (“Цифровий порядок денний”–2020).

• Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти “цифровізації” України до 2020 року. [Електронний ресурс]. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

• Horizon Report, 2018. URL: https://library.educause.edu/resources/2018/8/2018-nmc-horizon-report.

• Doran G. There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives [Text] / G. Doran // Management Review. – 1981. – Volume 70, Issue 11. (AMA FORUM). – P. 35–36.

• Morze N. Design of a University Learning Environment for SMART Education [Text] / N. Morze, E. Smyrnova-Trybulska, O. Glazunova // Smart Technology Applications in Business Environments. – IGI Global, – 2017. – P. 221–248.

• Morze N., Varchenko-Trotsenko L. The use Wiki-technology for learning environment of Modern University / N. Morze, L. Varchenko-Trotsenko // Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”. –2015. –P. 115–125.

References

• Bujnyts'ka, O. & Hrytseliak, B. (2013) Student v informatsijno-osvitn'omu seredovyschi suchasnoho universytetu [Student in informational and educational environment of modern university]. Informatsijni tekhnolohii i zasoby navchannia, 36, 4, 66– 83.

• Morze, N., Bujnyts'ka, O. & Varchenko-Trotsenko, L. (2016) Stvorennia suchasnoho elektronnoho navchal'noho kursu v systemi Moodle [Creating a modern e-learning course in Moodle]. Navch. posib. Kam'ianets'-Podil's'kyj: PP Bujnyts'kyj. 232.

• Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 [Digital agenda of Ukraine – 2020.] (2016) (“Tsyfrovyj poriadok dennyj”–2020). Kontseptual'ni zasady (versiia 1.0).

• Pershocherhovi sfery, initsiatyvy, proekty “tsyfrovizatsii” Ukrainy do 2020 roku. [Elektronnyj resurs]. https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

• Horizon Report. (2018). https://library.educause.edu/ resources/2018/8/2018-nmc-horizon-report.

• Doran, G. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives [Text] Management Review. 70, 11. (AMA FORUM), 35–36.

• Morze, N. (2017). Design of a University Learning Environment for SMART Education [Text]. Smart Technology Applications in Business Environments. – IGI Global, 221–248.

• Morze, N. & Varchenko-Trotsenko L. (2015). The use Wiki-technology for learning environment of Modern University / N. Morze, L. Varchenko- Trotsenko. Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”, 115–125.

Downloads


Переглядів анотації: 350

Опубліковано

2020-03-17

Як цитувати

[1]
O. Buinytska, L. Varchenko-Trotsenko, і B. Hrytseliak, «ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 1 (28), с. 64–79, Бер 2020.

Номер

Розділ

Інновації в освіті