Формування ціннісних орієнтацій учнів профільних класів загальноосвітньої школи у процесі викладання нової парадигми менеджменту – менеджменту творчості

Автор(и)

  • Галина Павлівна Канафоцька Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

загальноосвітня школа, профільне навчання, суб’єкт освітньої діяльності, ціннісні орієнтації, моральні і соціальні цінності, соціальна відповідальність, нова парадигма менеджменту, менеджмент творчості, інноваційна модель навчання

Анотація

У статті висвітлені результати впровадження інноваційних методик викладання, що базуються на новій парадигмі менеджменту – менеджменті творчості. Ціль менеджменту творчості як інноваційної моделі навчання полягає у формуванні цілісної особистості з високим рівнем свідомості, самодисципліни, морально-етичних норм поведінки та усвідомлення соціальної відповідальності за наслідки прийнятих рішень, здатних на пошук власного покликання у результаті використання природних здібностей – творчих начал і розуміння лідерства-служіння у майбутньому. Зазначено, що методика є особистісно та командно орієнтованою і об’єднує одночасно знаннєву та виховну складові, що дозволяє розкрити не лише творчі здібності учнів, а й формувати ціннісні орієнтації кожного суб’єкта творчої діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Галина Павлівна Канафоцька, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач кафедри управління навчальним закладом

Посилання

Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України ; [за ред. В. Г. Кременя]. – К., 2009. – 377 c.

Бех І. Д. Виховання особистості: підручник / Бех І. Д. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.

Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 26–31.

Бех І. Д. Цілісність особистості як теоретико прикладна проблема / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 40–48.

Бех І., Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої школи / Бех І., Ганнусенко Н., Чорна К. // Українське релігієзнавство. – 2005. – № 4 (36). – С. 265-281. – Тематичний випуск: «Мораль. Релігія. Освіта». Збірник наукових статей і матеріалів.

Вакарчук І. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів : тези доповіді Міністра освіти і науки України / Вакарчук І. // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2009. – 24 червня – 1 липня. – № 25–26. – С. 3.

Канафоцька Г. П. Менеджмент творчості як нова парадигма в управлінні освітою / Канафоцька Г.П. // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 1. – С. 83-84.

Канафоцька Г.П. Освітня складова у формуванні системи і механізмів активізації творчості та інновацій в Україні / Канафоцька Г.П. // Проблеми науки. – 2009. – № 9. – С. 28-32.

Кремень В. Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації / В. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 5–14.

Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. . К. : Грамота, 2007. . 576 с.

Національна програма виховання учнів 1 – 12 класів [Електронний ресурс] Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, класів. – К. – 2007. – Режим доступу : http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=5468&Itemid=-5

Downloads


Переглядів анотації: 341

Опубліковано

2014-01-13

Як цитувати

[1]
Г. П. Канафоцька, «Формування ціннісних орієнтацій учнів профільних класів загальноосвітньої школи у процесі викладання нової парадигми менеджменту – менеджменту творчості», OD, вип. 1 (3), с. 185–196, Січ 2014.

Номер

Розділ

13.00.07 - Теорія і методика виховання