Викладання дисципліни «Інтелектуальна власність» у вищих навчальних закладах

Автор(и)

  • Ольга Михайлівна Стороженко Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Ольга Борисівна Німко Житомирський національний агроекологічний університет

Ключові слова:

інтелектуальна власність, освітнє право

Анотація

У статті розглянуто проблеми методичного забезпечення викладання дисципліни «Інтелектуальна власність» під час підготовки фахівців з освітнього права щодо охорони прав інтелектуальної власності у сфері освіти та науки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Михайлівна Стороженко, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат юридичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних дисциплін та правознавства

Ольга Борисівна Німко, Житомирський національний агроекологічний університет

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правознавства

Посилання

Про Рекомендації парламентських слухань “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: Постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 року №1243-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 45. – Ст. 524.

Нікітчина С.О. Проблеми інтелектуальної власності в контексті науково-педадогічної діяльності / Нікітчина С.О. // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. – 2010. – С. 182-188.

Нерсесян А.С. «Правовий сегмент» у системі підготовки фахівців з інтелектуальної власності / Нерсесян А.С. // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. – 2010. – С. 178-181.

Перерва П.Г. Проблеми підготовки фахівців з спеціальності «Управління інноваційною діяльнсітю» та шляхи їх вирішення / Перерва П.Г. // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. – 2010. – С. 213-219.

Рач В.А. Системне моделювання діяльності з перетворення інноваційної ідеї на матеріальні та нематеріальні вигоди / Рач В.А., Медведєва О.М. // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. – 2010. – С. 260-267.

Про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні: Указ Президента України від 12 вересня 1995 р. №832/95 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=832%2F95

Стороженко О.М. Інтелектуальна власність: навч.посіб. / О.М. Стороженко, О.Б. Німко – К. : Плеяди, 2010. – 63 с.

Downloads


Переглядів анотації: 374

Опубліковано

2014-01-13

Як цитувати

[1]
О. М. Стороженко і О. Б. Німко, «Викладання дисципліни ‘Інтелектуальна власність’ у вищих навчальних закладах», OD, вип. 1 (3), с. 177–184, Січ 2014.

Номер

Розділ

13.00.06 - Теорія і методика управління освітою