Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів на основі концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів

Автор(и)

  • Світлана Андріївна Калашнікова Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

професійна підготовка, керівник навчального закладу, управлінець-лідер, концептуальні засади, лідерство

Анотація

У статті презентовано досвід модернізації програм професійної підготовки керівників навчальних закладів, здійсненої у Київському університеті імені Бориса Грінченка на основі запровадження концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Андріївна Калашнікова, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат наук з державного управління, проректор з інноваційного розвитку

Посилання

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»)» від 3 листопада 1993 р. № 896.

Указ Президента України № 347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти».

Підготовка магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000009 «Управління навчальним закладом». Галузевий стандарит вищої освіти України. – К. : Міністерство освіти і науки України, 2006. – 61 с.

Берека В.Є. Теоретико-методологічні основи фахової підготовки магістрів з менеджменту освіти : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / В.Є. Берека – К., 2008. – 583 с.

Васильченко Л.В. Формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Л.В. Васильченко. – Запоріжжя, 2006. – 207 с.

Даниленко Л. І. Теоретико-методичні засади управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : дис. на … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Л. І. Даниленко. – К., 2005. – 478 арк.

Клокар Н. І. Управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою» / Н. І. Клокар. – К., 2011. – 42 с.

Кравченко Л. М. Наукові основи підготовки менеджера освіти у системі неперервної педагогічної освіти : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Л. М. Кравченко. – Полтава, 2009. – 526 с.

Прасол Д. В. Психологічні засади підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності : дис. … кандидата псих. наук : 19.00.07 / Д. В. Прасол. – К., 2009. – 272 с.

Свєтлорусова А. В. Професійна підготовка магістрів управління навчальним закладом на засадах рефлексивного підходу : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / А. В. Свєтлорусова. – К., 2009. – 261 с.

Сорочан Т. М. Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти : дис. … доктора педагогічних наук : 13.00.04 / Т. М. Сорочан. – Луганськ, 2005. – 472 с.

Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства / С. А. Калашнікова. – Київ : Київ. університет ім. Бориса Грінченка, 2010. – 390 с.

Калашнікова С.А. Запровадження кредитно-модульного підходу організації навчання у систему підвищення кваліфікації керівників закладів освіти: досвід Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка / С.А. Калашнікова, І.О. Линьова // Вища освіта України: Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – 2009. – С. 399-403.

Калашнікова С.А. Запровадження інноваційних підходів до підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів: досвід Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка / С.А. Калашнікова, І.О. Линьова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. – 2009. – № 12 (2) – С. 32-40.

Калашнікова С.А. Професійна підготовка керівників навчальних закладів за технологією змішаного навчання / С.А. Калашнікова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2010. – № 2 (37). – С. 105-108.

Калашнікова С.А. Принципи професійної підготовки керівників навчальних закладів (досвід Київського університету імені Бориса Грінченка) / С.А. Калашнікова // Вища школа: науково-практичне видання. – 2010. – № 9. – С. 25-33.

Downloads


Переглядів анотації: 702

Опубліковано

2014-01-13

Як цитувати

[1]
С. А. Калашнікова, «Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів на основі концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів», OD, вип. 1 (3), с. 143–167, Січ 2014.

Номер

Розділ

13.00.06 - Теорія і методика управління освітою