Дитина в сімейних правовідносинах

Автор(и)

  • Ольга Михайлівна Байталюк Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

дитина, сім’я, сімейні правовідносини, народження дитини, реєстрація дитини, майнові та немайнові права дитини

Анотація

У статті розкривається поняття сімейних прав та обов’язків, дається визначення даного поняття, аналізуються поняття майнових і немайнових прав дитини у сім’ї.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Михайлівна Байталюк, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач кафедри суспільно-політичних дисциплін та правознавства

Посилання

Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-вр // Відомості ВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Закон України від 7 грудня 1984 року № 80731-10 // Відомості ВР Української РСР. – 1984. – № 51 (додаток). – Ст. 1122.

Сімейний кодекс України. Закон України від 10 січня 2002 року № 2947-III // Відомості ВР України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості ВР України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року [Електронний ресурс] : Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_021

Про охорону дитинства. Закон України від 26 квітня 2001 рік № 2402-III // Відомості ВР України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року». Закон України від 5 березня 2009 року № 1065-VI // Відомості ВР України. – 2009. – № 29. – Ст. 395.

Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Закон України від 20 жовтня 2009 року № 1646-VI // Відомості ВР України. – 2010. – № 4. – Ст. 19.

Про державний бюджет на 2011 рік. Закон України від 23 грудня 2010 року № 2857-17 [Електронний ресурс] : Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zako n.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2857-17

Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар / [Жилінкова І.В., Антошкіна В.К., Д'ячкова Н.А., Москалюк В.Ю. та ін.] ; за ред. Жилінкової І.В. – К. : Ксилон, 2008. – 855 c.

Downloads


Переглядів анотації: 333

Опубліковано

2014-01-13

Як цитувати

[1]
О. М. Байталюк, «Дитина в сімейних правовідносинах», OD, вип. 1 (3), с. 134–142, Січ 2014.

Номер

Розділ

13.00.06 - Теорія і методика управління освітою