Соціально-виховне середовище позашкільних навчальних закладів як чинник соціального становлення особистості

Автор(и)

  • Олена Віталіївна Литовченко Інститут проблем виховання НАПН України

Ключові слова:

соціальне становлення особистості, позашкільний навчальний заклад, соціально-виховне середовище, системний підхід, виховна система

Анотація

У статті представлено теоретичні аспекти дослідження процесу соціального становлення особистості; розглядається соціально-виховне середовище позашкільного навчального закладу як чинник цього процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Віталіївна Литовченко, Інститут проблем виховання НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів

Посилання

Безпалько О.В. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді : автореф. дис. доктора пед. наук : 13.00.05 / О.В. Безпалько. – Луганськ, 2007. – 44 с.

Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 672 с. – (Большая университетская библиотека).

Золотарева А.В. Интегративно-вариативный поход к управлению учреждением дополнительного образования детей : Монография. – Ярославль : ЯГПУ, 2006. – 290 с.

Кон И.С. Психология старшеклассника / И.С. Кон. – М. : Просвещение, 1980. – 192 с.

Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника : дис. … доктора психол. наук : 19.00.07 / Кононко Олена Леонтіївна. – К., 2001. – 336 с.

Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посіб. / М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна – К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 341 с.

Пустовіт Г.П. Екологічне виховання учнів 5-9 класів : навч.-метод. посіб. / Г. Пустовіт. – Кіровоград : ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 146 с.

Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / М.И. Рожков, Л.В. Байбородова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 256 с.

Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии / С.Л. Рубинштейн. – М., 1959. – 354 с.

Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [за ред. І.Д. Звєрєвої]. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.

Downloads


Переглядів анотації: 494

Опубліковано

2014-01-13

Як цитувати

[1]
О. В. Литовченко, «Соціально-виховне середовище позашкільних навчальних закладів як чинник соціального становлення особистості», OD, вип. 1 (3), с. 121–133, Січ 2014.

Номер

Розділ

13.00.05 - Соціальна педагогіка