До проблеми становлення освітології в Україні

Автор(и)

  • Ольга Миколаївна Кузьменко Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

освітологія, освіта для сталого розвитку, інтелектуальна економіка, єдиний освітній простір, некласична парадигма освіти

Анотація

Стаття присвячена аналізу чинників становлення нового інтегрованого підходу до освіти – освітології, в контексті тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Миколаївна Кузьменко, Київський університет імені Бориса Грінченка

молодший науковий співробітник НДЛ освітології

Посилання

Бордовский Г., Извозчиков Б. Эдукология как наука об образовании / Г. Бордовский, Б. Извозчиков // Вестник высшей школы «Alma mater». – 1991. – № 3. – С. 24-32.

Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень – К. : Грамота, 2007. – 576 с.

Огнев’юк В.О. Управління освітою в Україні: Аспектний аналіз теорії і практики / В. О. Огнев’юк // Світло. – 1996. – № 2. – С. 18-22.

Огнев’юк В.О. Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти / В. О. Огнев’юк // Шлях освіти. – 2009. – № 4 (54). – С. 2-6.

Оливера К.Э. К теории сравнительной педагогики / К. Э. Оливера // Перспективы. Вопросы образования. – 1989. – № 2 (66). – С. 68-73.

Прокопцов В. И. Эдукология: принципиально новая наука образования. В 4 фракталах. Фрактал 1. Эдукология : Ориентировочная основа коллективно-интерсубъектной системомыследеятельности созидателей и пользователей эдукологии. (Авторская версия-навигация) / В. И. Прокопцов. – СПб. : СПб ЛТА, 2002 – 344 с.

Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знаниями, или история будущего / Т. Сакайя // Новая индустриальная волна на Западе : Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – С. 337–371.

Огнев’юк В. О. Освіта – сутність часу! [Електронний ресурс] / В.О. Огнев’юк // Коментарі до Інформаційного збірника МОН України. – 2009. – № 11. – Режим доступу : www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ/2009/.../2.do

Субетто А. И. Принцип, законы и структура науки об образовании образованиеведения. Императив Неклассического синтеза [Електронний ресурс] / А. И. Субетто // Академия Тринитаризма. – 2003. – Режим доступу : http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001a/00160053.htm

Steiner Elizabeth. Educology: Its Origin and Future: the document from Symposium on Educology. – New York : American Educational Research Association, 1977.

Downloads


Переглядів анотації: 214

Опубліковано

2014-01-13

Як цитувати

[1]
О. М. Кузьменко, «До проблеми становлення освітології в Україні», OD, вип. 1 (3), с. 112–120, Січ 2014.

Номер

Розділ

13.00.05 - Соціальна педагогіка