Алгоритмічна діяльність як вектор покращення професійної підготовки майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму

Автор(и)

  • Людмила Сергіївна Сметаніна Інститут фізики і математики Одеського Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

Ключові слова:

алгоритмічна діяльність, професійна підготовка учителів, системно-алгоритмічне мислення

Анотація

У статті проаналізовані особливості професійної освіти майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму та обґрунтована необхідність організації алгоритмічної діяльності майбутніх учителів як потужного апарату підвищення ефективності їх професійної підготовки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Сергіївна Сметаніна, Інститут фізики і математики Одеського Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики

Посилання

Серебренников Л. Н. Проблемы и перспективы технологического образования / Л. Н. Серебренников // Педагогический вестник. – 2005. – №9/10. – 488 c.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

Сисоєва С. О. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителів / С. О. Сисоєва // Педагогіка і психологія. – 2005. – №4. – С. 60 – 66.

Большая советская энциклопедия / [гл. ред. С. Южакова] – [3-е изд.] – М. : Сов. энциклопедия, 1973. – 718 с.

Ковалів Ж. В. Формування індивідуального стилю мислення професійної діяльності майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ж. В. Ковалів. – Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2005. – 20 с.

Библер В. С. Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры (На путях к гуманитарному разуму) / В. С. Библер // Москва : Гнозис, 1991. – 190 с.

Ротенфельд Ю. Гуманитарное знание и его роль в достижении гармоничного взросления людей и народов / Ю. Ротенфельд. – [ел. ресурс] – Режим доступу : http://abcvzglyad.ru/files/biblioteka/civilizacia_kultura/Rotenfeld-1.doc.

Мегрикян И. Г. Формализация знаний как основа обучения математике гуманитариев / И. Г. Мегрикян // Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2007. – №02(26). – Режим доступу: http://ej.kubagro.ru/2007/02/pdf/04.pdf.

Корзун А. В. Эксперимент завершен. Что дальше? [електронний ресурс] / Корзун А. В. // Центр ОТСМ ТРИЗ технологий. – 1998. – Режим доступу : http://www.trizminsk.org/e/233005.htm

Downloads


Переглядів анотації: 10297

Опубліковано

2014-01-13

Як цитувати

[1]
Л. С. Сметаніна, «Алгоритмічна діяльність як вектор покращення професійної підготовки майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму», OD, вип. 1 (3), с. 90–102, Січ 2014.

Номер

Розділ

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти