Гра: феноменологічна та педагогічна характеристики

Автор(и)

  • Надія Василівна Кудикіна Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

гра, ігрова діяльність, феноменальність, педагогічний метод, педагогічне керівництво, структура ігрової діяльності, закон соціальної обумовленості змісту ігрової діяльності дітей

Анотація

Стаття присвячена характеристиці феноменальності гри та висвітленню її особливостей як педагогічного явища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Надія Василівна Кудикіна, Київський університет імені Бориса Грінченка

завідувач кафедри методики і технологій дошкільної освіти Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Э. Берн ; [пер. с англ. / общ. ред. М. С. Мацковского ; послесловие Л. Г. Ионина, М. С. Мацковского]. – СПб. : Лениздат, 1992. – 400 с.

Гейзінга Й. Homo Ludens / Йоган Гейзінга; [пер. з англ. О. Мокровольського]. – К. : Основи, 1994. – 250 с. 10

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний редактор В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Кудикіна Н. В. Ігрова діяльність дітей: теоретичні основи й методика педагогічного керівництва / Н. В. Кудикіна // Її величність ГРА: теорія і методика організації дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : зб. статей / за ред. Г. С. Тарасенко. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2009. – С. 8–21.

Кудикіна Н. В. Гра / Н. В. Кудикіна // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний редактор В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С.139–140.

Макаренко А. С. Гра: в 7 т. / А. С. Макаренко. – К.: Радянська школа. – 1954. – Т. 4. – С. 366–376.

Психологічна енциклопедія / [автор-упорядник О.М. Степанов] – К. : Академвидав, 2006. – 424 с.

Сучасний словник іншомовних слів. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 768 с.

Філософський енциклопедичний словник. Довідкове видання / [за ред. В. І. Шинкарука].– К. : Абрис, 2002. – 742 с.

Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. – М.: Педагогика, 1978. – 304 с.

Downloads


Переглядів анотації: 696

Опубліковано

2013-11-04

Як цитувати

[1]
Н. В. Кудикіна, «Гра: феноменологічна та педагогічна характеристики», OD, вип. 1, с. 20–31, Лис 2013.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти