Формування професійного зростання майбутніх фахівців у сфері права через міжнародні стажування

Автор(и)

  • Ірина Володимирівна Ляшенко Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ

Ключові слова:

професійне зростання, міжнародні стажування, професійна підготовка, студенти-юристи

Анотація

Стаття розкриває шляхи формування успішного майбутнього фахівця з права через практику міжнародних стажувань. Приділено увагу розгляду мотиваційної складової професійного зростання, компонентам професійної підготовки та міжнародної мобільності як вагомого мотиваційного чинника професійного зростання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Володимирівна Ляшенко, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Голубченко О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору / Голубченко О., Морозова Т. // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 44–56.

Вієвська М. Мотивація професійного саморозвитку у реалізації стратегій формування управлінських компетенцій / Вієвська М., Красовська Л. // Вища школа. – 2010. – № 3–4. – С. 89–104.

Модель фахівця вищої професійної освіти : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи], (Київ, 24–25 трав. 2000 р) – К.: ВІД "Київський університет", 2000. – 510 с.

Пономаренко Г. Харківський національний університет внутрішніх справ: стратегія розвитку / Пономаренко Г. // Вища школа. – 2008. – № 11. – С. 3–9.

Зайцев В. Інтеграція України у всесвітню наукову спільноту шляхом підвищення мобільності / Зайцев В. // Вища школа. – 2009. – № 9. – С. 50–58.

Швидка Л. І. До питання про актуальність дослідження проблем молодіжних комунікацій / Швидка Л. І. // Світова цивілізація і міжнародні відносини. – 2002. – № 1 (2). – С. 217–219.

Костюшина Ю. И. Международное сотрудничество как один из факторов устойчивого развития отечественной высшей школы: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Костюшина Юлия Игоревна. – Рязань, 2003. – 147 с.

Husa, Antti. An Active Member of ELSA: „more international, more professional and well-equipped for the professional world”. [Электронный ресурс] / Antti Husa // ELSA Annual Report. – 2008/2009. – С. 12. – Режим доступу : http://www.elsa.org/fileadmin/user_upload/elsa_international/PDF/Annual_Report/Annual_Report_0809.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 270

Опубліковано

2014-01-13

Як цитувати

[1]
І. В. Ляшенко, «Формування професійного зростання майбутніх фахівців у сфері права через міжнародні стажування», OD, вип. 1 (3), с. 59–67, Січ 2014.

Номер

Розділ

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти