Навчання читання давньогрецьких автентичних текстів з низькою та середньою імпліцитністю

Автор(и)

  • В’ячеслав Миколайович Шовковий Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

навчання читання, диференційована методика, імпліцитність, герменевтичний аналіз

Анотація

Стаття присвячена методиці диференційованого навчання читання давньогрецьких оригінальних текстів з урахуванням рівня імпліцитності: співвідношення лінгвістичних (граматичних явищ, діалектних та архаїчних лексичних, граматичних та фонетичних одиниць, емотивів, троп, антитез, паралелізмів, стилістичної конвергенції) та смислових імплікатів (локальних, глобальних та темних). У статті визначені критерії імпліцитності, розроблені моделі герменевтичного аналізу текстів з низькою та середньою імпліцитністю: вербальних та невербальних засобів вираження фактуальної, емотивної, підтекстової та оцінної інформації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В’ячеслав Миколайович Шовковий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології

Посилання

Бахтин М. М. Человек в мире слова / Михаил Михайлович Бахтин. — М. : Изд-во Российского открытого ун-та, 1995. — 140 с.

Вдовіна Т.О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Вдовіна Тетяна Олександрівна. — Дрогобич, 2002. — 282 с.

Волосова А. Н. Активизация познавательной деятельности студентов при обучении чтению литературы по специальности (английский язык, неязыковой ВУЗ) : дисс. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Волосова Анна Николаевна. — Минск, 1984. — 236 с.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Илья Романович Гальперин. — М. : Наука, 1981. — 139 с.

Дегтярьова Ю. В. Методика навчання студентів вищих немовних навчальних закладів читання англійською мовою для ділового спілкування: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Дегтярьова Юлія Володимирівна. — К., 2006. — 325 с.

Залевская А. А. Понимание текста: психолингвистический поход / Александра Александровна Залевская. — Калинин : КГУ, 1988. — 96 с.

Downloads


Переглядів анотації: 307

Опубліковано

2014-01-13

Як цитувати

[1]
В. М. Шовковий, «Навчання читання давньогрецьких автентичних текстів з низькою та середньою імпліцитністю», OD, вип. 1 (3), с. 46–58, Січ 2014.

Номер

Розділ

13.00.02 - Теорія та методика навчання (з галузей)