Медіа-освіта: історичний аспект розвитку

Автор(и)

  • Ольга Олександрівна Мороз Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

медіа-освіта, концепції медіа-освіти, теорії медіа-освіти

Анотація

У статті розкрито історичний аспект розвитку медіа-освіти. Автор акцентує увагу на поглядах науковців щодо визначення та сутності медіа-освіти, аналізі основних теорій та концепцій її реалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Олександрівна Мороз, Київський університет імені Бориса Грінченка

молодший науковий співробітник НДЛ освітології

Посилання

Волошина А.К. Формування медіакомпетентності викладача засобами аудіовізуальних технологій [Електронний ресурс] / А.К. Волошина. // Актуальні проблеми слов'янської філології. – 2010. – № 23. – С. 510-518.– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apsf_lil/

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко ; голов. ред. С. Головко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

Задорожна Н.Т., Кузнецова Т.В. Медіа-освіта: енциклопедія освіти / акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень / Н.Т. Задорожна, Т.В. Кузнецова. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Казаков Ю.М. Медіаграмотність сучасного фахівця як компонент професійної культури [Електронний ресурс] / Ю.М. Казаков // Вісник Черкаського університету. – 2008. – № 157. – С. 78 – 82. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/

Кунченко В. І. Нова парадигма освіти у просторі медіакультури інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / В. І. Кунченко // Вісник Черкаського університету. – 2008. – № 120. – С. 133 – 137. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/

Куценко О. Медіаосвітні моделі: концептуальній підхід до нових освітніх технологій [Електронний ресурс] / О. Куценко // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні . – 2008. – № 4. – С. 125 – 137. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/spkho/2008_4/pdf%5cho-4_2008_p-125-137_kutsenko.pdf

Педагогічний словник / За редакцією дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 516 с.

Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика / А.В. Федоров. – Ростов : ЦВВР, 2001. – 708 с.

Шумаєва С. П. Медіа освіта: історичні і культурологічні аспекти розвитку // Рідна школа. – № 5 (880), травень. – 2003. – C. 70-72.

Шумаєва С.П. До питання медіа освіти в школі // Педагогіка і психологія: науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – 2000. – № 4 (29). – С. 44 – 50.

Downloads


Переглядів анотації: 290

Опубліковано

2014-01-13

Як цитувати

[1]
О. О. Мороз, «Медіа-освіта: історичний аспект розвитку», OD, вип. 1 (3), с. 1–11, Січ 2014.

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти