КОМПОНЕНТНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Tetyana V. Korshevnyuk Інститут педагогіки НАПН України

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.7987

Ключові слова:

здоров’язбережувальна компетентність, майбутні педагоги, інтерактивні технології, тренінгова програма

Анотація

У статті на основі теоретичного аналізу обґрунтовані когнітивний, діяльнісний та особистісний компоненти змісту шкільної біологічної освіти на сучасному етапі його розвитку, показані їх особливості в контексті тенденцій оновлення природничої освіти. Аналіз біологічного компоненту освітньої галузі «Природознавство» у Держстандарті, навчальних програм і підручників біології щодо реалізації цих компонентів дозволив визначити внесок цих компонентів у досягнення цілей біологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Окреслені актуальність і перспектива побудови змісту шкільної біологічної освіти на основі поєднання природничо-наукового і гуманітарного аспектів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetyana V. Korshevnyuk, Інститут педагогіки НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение: Вопросы теории и практики / Н.А. Алексеев. – Тюмень, ТГУ. – 216 с.

Біологія (6-9 класи). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 480 с.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2011): [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF

Дольская О.А. Трансформации рациональности в современном образовании : Монография / О. А. Дольская. — Харьков: НТУ «ХПИ»; Издатель Савчук О.О., 2013. – 352 с.

Журавлев И.К. Некоторые требования к характеру и способам представления дидактических закономерностей / И. К. Журавлев // Новые исследования в педагогических науках. – 1986. - № 1. – С.40-44.

Зеленцова А.В. Личностный опыт в структуре содержания образования (теоретический аспект): автореф. дис. … канд. пед. наук. 13.00.01 / Анна Владимировна Зеленцова. – Волгоград, 1996. – 21 с.

Коршевнюк Т.В. Робочийзошит з природознавства, 5 клас: навч. посіб. / Т.В. Коршевнюк, О.Г. Ярошенко, В.І. Баштовий. – К.: Генеза. – 96 с.

Коршевнюк Т.В.Природознавство: підруч для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий; за заг. ред. О.Г. Ярошенко. – К.: Генеза, 2013. – 256 с.

Леднев В.С. Научное образование: развитие способностей к научному творчеству / В.С. Леднев. – Издание второе, исправленное. – М: МГАУ, 2002. – 120 с.

Educational sustainable developed. [Электронныйресурс]. – Режим доступа: www.ecoedu.iseu.bv/uploads/files/zel3.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 267

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

[1]
T. V. Korshevnyuk, «КОМПОНЕНТНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 1(13), с. 79–87, Бер 2016.

Номер

Розділ

Загальний розділ