КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Автор(и)

  • Vladimir V. Proshkin Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Yevgenia U. Gribonos Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.15768

Анотація

У статті подано  систему контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення математичних дисциплін, що спрямована на підвищення якості математичної підготовки студентів і включає наступні компоненти: змістово-функціональний, управлінський, технологічний. Розглянуто особливості застосування програми «OpenTEST» для здійснення тестування студентів. Подано структуру інформаційних пакетів з математичних дисциплін задля забезпечення прозорості освітнього процесу та максимальної інформованості майбутніх фахівців про всі аспекти організації контролю. Представлено вимоги до розроблення системи індивідуальних завдань і науково-методичних матеріалів практико зорієнтованого характеру для самостійної роботи студентів. Окреслено перспективи подальших досліджень, що пов’язані з упровадженням системи контролю навчальних досягнень студентів-економістів у процесі вивчення математичних дисциплін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Vladimir V. Proshkin, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, професор кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін

Yevgenia U. Gribonos, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій

Посилання

Власко М. П. Про переваги модульно-рейтингової технології навчання / М. П. Власко, О. В. Устименко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 2. – С. 98 – 106.

Кучер З. Сутність та завдання контролю у системі модульного навчання / З. Кучер // Рідна школа. – 2000. – № 11. – С. 47 – 49.

Маймула Є. Ю. Вища математика : методичні рекомендації до вивчення курсу та індивідуальні завдання для самостійної роботи (для студентів економічних спеціальностей) / Є. Ю. Маймула. – Луганськ : СПД Рєзников В. С., 2014. – 134 с.

Маймула Є. Ю. Самостійна робота та її контроль при вивченні студентами-економістами математичних дисциплін / Є. Ю. Маймула // Инновационные технологии в образовании : [материалы V Международной научно-практической конференции (Алушта, 23 – 26 сентября 2008 г.)]. – Симферополь, 2008. – С. 144 – 145.

Освітологія: фахова підготовка : навчально-методичний посібник. – За ред. В. О. Огнев’юка; Авт. кол. : В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, К. О. Линьов, О. О. Драч, Т. Г. Купрій, М. М. Галицька, Л. В. Гонюкова, І. М. Зеліско. – К. : ВП «Едельвейс», 2014. – 612 с.

Павленко О. А. Організація контролю навчального процесу підготовки фахівців Державної податкової служби України : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Павленко Олег Анатолійович. – Хмельницький, 2007. – 192 с.

Семенец В. В. Компьютерное тестирование знаний обучаемых по математическим дисциплинам [Электронный ресурс] / В. В. Семенец, В. И. Каук, А. С. Шкиль. – Режим доступа : http://opentest.com.ua/kompyuternoe-testirovanie-znanij-obuchaemyx-po-matematich eskim-disciplinam/#more-121.

Сергієнко Н. В. Контроль знань студентів у системі MOODLE при вивченні вищої математики / Н. В. Сергієнко // Проблеми впровадження кредитно-модульної системи при вивченні фундаментальних дисциплін з погляду студентів та викладачів : [збірник статей за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф., Харків, 14 – 16 травня 2007 р.]. – Харків: ХДТУБА, 2007. – С. 61 – 65.

Downloads


Переглядів анотації: 216

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

[1]
V. V. Proshkin і Y. U. Gribonos, «КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ», OD, вип. 1(13), с. 157–168, Бер 2016.

Номер

Розділ

Загальний розділ