Роль шкільного лідера у формуванні морального клімату в школі

Автор(и)

  • Оксана Володимирівна Сенчук Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

моральний клімат, шкільний лідер, виховання особистості, шкільна спільнота, атмосфера шкільного життя, моральні цінності

Анотація

У статті йдеться про важливість формування морального клімату шкільної спільноти, у якій закладається основа життєвих цінностей особистості, її готовності жити та реалізувати себе у суспільстві й провідну роль шкільного лідера у такому процесі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Володимирівна Сенчук, Київський університет імені Бориса Грінченка

молодший науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Ващенко Г. Твори / Григорій Ващенко ; за ред. А. Погрібного. – К.: Школяр, 2000. – Т. 4. Праці з педагогіки та психології. – 416 c.

Генсон Марк Е. Керування освітою та організаційна поведінка / Марк Е. Генсон ; пер. з анг. Х. Проців. – Львів : Літопис, 2002. – 384с. – (Серія "Освіта")

Год. Н. В. Моральне виховання особистості в педагогічній системі гуманіста Еразма Роттердамського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Н. В. Год. – Полтава, 2009. – 24 с.

Калашнікова С. А. Еволюційні рівні та професіоналізація управління [Електронний ресурс] / С. А. Калашнікова // Освітологічний дискурс. – 2010. – No 2. – 23 c. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals /osdys/2010_2/10ksarpu.pdf

Миськів І. С. Шкільне лідерство як науково-педагогічна проблема (На матеріалах Великої Британії) [Електронний ресурс] / Миськів І. С., Ільчишин Н. М. // Наукові конференції : – Режим доступу : http://intkonf.org/miskiv-is-ilchishin-nm-shkilne-liderstvo-yak-naukovo-pedagogichna-problema/

Проект «Візія». Володимир Мономах: «Повчання» – доторк до мудрості [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.management.com.ua/vision/vis005.html

Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку : [монографія] / В. О. Огнев’юк. – К. : Знання України, 2003. – 449 c.

Онищук Л. А. Теоретичні і методичні основи гуманізації управління загальноосвітніми навчальними закладами І-ІІ ступенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Л. А. Онищук. – К., 2006. – 36 с.

Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2-х кн. Кн. 1. / Софія Русова ; за ред. Є. І. Коваленко ; упоряд., передм., прим. Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. – К. : Либідь, 1997. – 271 с.

Сковорода Г. Вступні двері до християнської добронравності / Григорій Сковорода // Твори : у 2-х т. Т. 1. Поезії, байки, трактати, діалоги. – К.: Обереги, 2005. – С. 140-151. – (Київська бібліотека давнього українського письменства).

Скринська О. Л. Дисциплінуюче навчання в педагогічній спадщині Джона Локка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. Л. Скринська. – К., 2002. – 19 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-и т. / Сухомлинський В. О. – К. : Радянська школа, 1977. – Т. 4. Павлиська середня школа. Розмова з молодим директором. – 639 с.

Ушинский К. Д. Педагогические сочинения : в 6-и т. / К. Д. Ушинський; сост., коммент. и примеч. С. Ф. Егорова. – М. : Педагогика, 1988. – Т. 2. – 496 с.

Downloads


Переглядів анотації: 740

Опубліковано

2013-11-01

Як цитувати

[1]
О. В. Сенчук, «Роль шкільного лідера у формуванні морального клімату в школі», OD, вип. 1 (3), с. 78–89, Лис 2013.

Номер

Розділ

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти