АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Tetiana V. Markova Аспірант Житомирського Державного Університету.

Анотація

У статті розглянуто особливості підготовки майбутніх вчителів-філологів  до міжкультурної комунікації та розкрито базові поняття в науковій літературі, проаналізовано стан досліджувальної проблеми та виокремлено основні визначення базових понять щодо вивчення проблеми міжкультурної комунікації та формування готовності до її здійснення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana V. Markova, Аспірант Житомирського Державного Університету.

Працювала викладачем у Житомирському військовому університеті

Посилання

Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр «Академія», 2001. — 576 с.

Глузман А. В. Профессионально-педагогическая подготовка студентов университета : теория и опыт исследования : [монография] / А. В. Глузман. – К. : Поисково-издательское агентство, 1998. – 252 с.

Коваль В.Ю. Система позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / В. Ю. Коваль. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npdntu_pps/2009_6/koval.pdf.

ЛевченкоТ.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах / Т.І. Левченко. – Вінниця: “Нова Книга”, 2002. – 512 с.

Макаренко И.А. Internet in Learning English. Учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону, 2004. – 40 с.

Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями: монографія / за ред. С.О Сисоєвої// МОН України. АПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Маріуполь – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008- 400 с.

Шиянов Е.Н. Гуманизация педагогического образования: состояние и перспективы /Московский гос. пед. ун-т им. В.И. Ленина; Ставропольский гос. пед. ин-т. -М.; Ставрополь: СГПИ, 1991. 205с.

Adler P. S. Beyond Cultural Identity: Reflections on Cultural and Multicultural Man / P. S.Adler // Intercultural Communication: A Reader. Belmont. CA: Wadsworth, 1987. -P.12-23.

Професійно-педагогічна світа : сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку : [монографія] / [Дубасенюк О. А., Антонова О. Є., Вітвицька С. С., Сидорчук Н. Г., Спірін О. М., Якса Н. В. та ін.] ; за заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 396 с.

Downloads


Переглядів анотації: 256

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
T. V. Markova, «АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ», OD, вип. 3(11), с. 211–218, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ