ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В МАГІСТРАТУРІ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Автор(и)

  • Olena B. Protsenko Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

Стаття присвячена проблемі підготовки викладачів вищих навчальних закладів за магістерськими програмами у країнах Європи. Актуальність обраної проблеми обумовлена необхідністю впровадження зарубіжного досвіду для забезпечення якісної підготовки викладачів в Україні. У статті схарактеризовано шляхи отримання ступеня магістра в Європі; проаналізовано досвід упровадження магістерських програм у Великобританії, Австрії, Франції, Греції. Доведено, що впровадження магістерських програм підготовки майбутніх викладачів в країнах Європи  має практичну спрямованість, розвиває навички самостійного навчання, готовність до навчання впродовж життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena B. Protsenko, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри освітнього менеджменту та педагогіки

Посилання

Душин Б.Э. Проектирование научно-методического обеспечения повышения квалификации преподавателей (на примере программы «Менеджмент в образовании» : дисс. кандидата пед. наук : 13.00.01 / Душин Борис Евгеньевич. – Ростов-на-Дону, 2003. – 150 с.

Еволюція педагогічної освіти в Україні на етапі націєтворення : монографія / А.В. Сущенко, Т.І. Сущенко, О.О. Фунтікова та ін. ; за заг. ред. О.О. Фунтікової. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 392 с.

Кучеренко Н.В. Зарубіжний та вітчизняний досвід підготовки викладача вищої школи до професійної діяльності [Електронний ресурс] / Н.В. Кучеренко. – Режим доступу : ipk-dszu.kiev.ua

Мачинська Н. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх магістрів у країнах європейської співдружності / Н. Мачинська. – Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2012. – Спецвипуск 8. – Ч. І – С. 148–155.

Пришляк О.Ю. Удосконалення професійної підготовки педагогів України у контексті прогресивних ідей зарубіжного досвіду / О.Ю. Пришляк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 269–274.

Пуховська Л.П. Проблеми інтеграції педагогічної освіти України в загальноєвропейський освітній простір // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 1999. – No 3. – С. 67–71.

Сахно М.В. Професійна підготовка майбутніх викладачів у магістратурі університетів Великої Британії / М.В. Сахно // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 256–262.

Соколова І.В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями : моногр. / МОН України. АПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за ред. С. О. Сисоєвої. – Маріуполь ; Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 400 с.

Хоменко В.В. Використання досвіду підготовки менеджерів освіти Франції у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс] / В.В. Хоменко. – Режим доступу : ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/.../khomenko.pdf

Νόμος υπ΄αριθμ. 3685 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδες» [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.alfavita.gr/egeklioi/eg87245.gif

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδων. Τμήμα αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.enl.uoa.gr/swf/indexloader.html

Downloads


Переглядів анотації: 471

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
O. B. Protsenko, «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В МАГІСТРАТУРІ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН», OD, вип. 3(11), с. 238–247, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ