ОСОБИСТІСТЬ КЕРІВНИКА УЧНІВСЬКОГО МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ

Автор(и)

  • Tetiana M. Pliachenko завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв

Ключові слова:

вищі навчальні заклади, вища освіта, глобалізація, інтернаціоналізація, ринкові відносини

Анотація

У статті проаналізовано науково-педагогічні і мистецтвознавчі праці, в яких сформульовано вимоги до особистості вчителя музичного мистецтва як керівника учнівського музично-інструментального колективу. Досліджено сутність поняття «особистість» у філософському, психологічному й соціально-педагогічному аспектах. Визначено структуру професійно-педагогічних та особистісних компетенцій, володіння якими забезпечує успішність фахової діяльності вчителя музичного мистецтва у шкільних оркестрах та інструментальних ансамблях

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana M. Pliachenko, завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв

завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв

Посилання

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с .

Макаренко Г.Г. Творчість диригента в контексті інтегративного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : спец. 17.00.01 «Історія та теорія культури» / Г.Г. Макаренко ; Нац. муз. академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2006. – 34 с.

Максименко С.Д. Загальна психологія : підручник / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, М.В. Папуча, В.О. Соловієнко ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 704 с.

Неперервна професійна освіта: проблеми, пошук, перспективи : [монографія] / за ред. І.А. Зязюна. – К. : ВІПОЛ, 2000. – 636 с.

Пазовский A.M. Записки дирижера / А.М. Пазовский ; под общей ред. В. Кухарского. – [2-е изд.]. – М. : Сов. композитор, 1968. – 558 с .

Платонов К.К. Структура и развитие личности / К.К. Платонов. – М. : Наука, 1986. – 256 с.

Сидельников Л. Отечественное симфоническое исполнительство: проблемы и история / Л. Сидельников // Музыкальное исполнительство и современность : сб. статей [сост. М.А. Смирнов]. – М. : Музыка, 1988. – С. 87 – 127.

Табачек І.В. Формування та розвиток особистості сучасного вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 «Філософія науки» / І.В. Табачек ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2005. – 20 с.

Уколова Л.И. Дирижирование : учеб. пособие [для студ. учреждений сред. проф. образования] / Л.И. Уколова. – М. : Гуманит. изд. центр «Владос», 2003. – 208 с.

Downloads


Переглядів анотації: 241

Опубліковано

2015-02-19

Як цитувати

[1]
T. M. Pliachenko, «ОСОБИСТІСТЬ КЕРІВНИКА УЧНІВСЬКОГО МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ», OD, вип. 1 (9), с. 179–191, Лют 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ