Особливості взаємодії дітей дошкільного віку

Автор(и)

  • Алла Гончаренко Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

спілкування, гуманістична спрямованість спілкування, діти старшого дошкільного віку, сім’я

Анотація

У статті розглядається вплив системи міжособистісних взаємин у сім’ї на формування у дитини способу взаємодії з ровесниками.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Алла Гончаренко, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти

Посилання

Абраменкова В. В. Половая дифференциация и межличностные отношения в детской группе / В. В. Абраменкова // Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – С. 190.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку. – Офіц. вид. – К. : Світич : М-во освіти і науки України, 2008. – 430 с. – (Нормативний документ Міністерства освіти і науки України. Програма).

Галигузова Л. И. Ступени творчества: от года до семи лет / Л. И. Галигузова, Е. О. Смирнова. – М. : Просвещение, 1992. – 143 с.

Гончаренко А. М. Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» / Гончаренко А. М.. – К., 2003. – 22 с.

Гончаренко А. М. Літературна спадщина Б. Д. Грінченка як чинник виховання особистості у дошкільному дитинстві / А. М. Гончаренко // Мрії, вистраждані життям...» : до 145-ї річниці з дня народження Б. Д. Грінченка : кол. монографія (у двох частинах) : Ч. 1 / В. О. Огнев’юк, Н. М. Гупан, Н. П. Дічек [та ін.]. – К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2009. – С. 180–187.

Єрємєєва В. Дівчатка і хлопчики в дзеркалах півкуль / В. Єрємєєва // Дитячий садок. – 2003. – № 14. – С. 9–10.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук-метод. посіб. / [ наук. ред. О. Л. Кононко]. – К. : Ред. журн. «Дошк. виховання», 2003. – 243 с.

Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід) / Олена Леонтіївна Кононко. – К. : Стилос, 2000. – 336 с.

Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения / Лисина М. И. – М. : Педагогика, 1986. – 144 с.

Семиченко В. А. Мистецтво взаєморозуміння. Психологя та педагогіка сімейного спілкування : посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. – К. : Веселка, 1998. – 214 с.

Downloads


Переглядів анотації: 477

Опубліковано

2013-11-11

Як цитувати

[1]
А. Гончаренко, «Особливості взаємодії дітей дошкільного віку», OD, вип. 1, с. 160–170, Лис 2013.

Номер

Розділ

Дошкільна та початкова освіта