УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР У РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті окреслено окремі напрями розвитку університетської освіти, зокрема формування людини з новим типом мисленням – інноваційним, у контексті парадигми нового планетарного мислення ХХІ століття. Окреслено типи інноваційного мислення, які формують людину нового покоління. Виокремлено тенденції розвитку університетської освіти, у контексті яких відбувається формування інноваційного типу мислення. Закцентовано увагу на принципах і пріоритетних задачах модернізацій університетської освіти у контексті формування людини з інноваційним мисленням в умовах інформаційного суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Богуцький Ю.П. Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Новохатько. – К. : Знання, 2007. – 679 с.

Бороздинов В.С. Парадигма планетарного мировоззрения ХХІ веке (международный, социально-экономический и духовный аспекты) / В.С. Бороздинов, В.П. Делия, Н.Н. Лукьянчиков. – Балашиха : изд-во «Де-По», 2011. – 256 с.

Буровский А.М. Концепция ноосферы В.И. Вернадского и создание новой школы / А.М. Буровский // Педагогика. – № 6. – 1993. – С. 13-17.

Делия В.П. Инновационное мышление в ХХІ веке / В.П. Делия. – Балашиха: изд-во «Де-По», 2011. – 232 с.

Євтух М.Б., Терентьєва Н.О. Транскордонне співробітництво України в сфері університетської освіти: правові аспекти та тенденції розвитку / М.Б. Євтух, Н.О. Терентьєва // Міжнародний науковий вісник : збірник наукових статей за матеріалами XXV Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород – Кошице – Мішкольц, 27-30 листопада 2012 / ред. кол. Ф.Г. Ващук (голова), Х.М. Олексик, І.В. Артьомов та ін. – Ужгород : ЗакДУ, 2013. – Вип. 6 (25). – С. 7-13.

Луговий В.І. Дослідницько-інноваційний потенціал вищої освіти та його актуалізація в Україні / В.І. Луговий // [Електронний ресурс].  Режим доступу : [http://www.ihed.org.ua/images/pdf/7_11_2013_3.pdf]

Маслова Н.В. Ноосферное образование / Н.В. Маслова. – М., 2002. – 340 с.

Налетова И.В., Прохоров А.В. Трансформация ценностей академической культуры в условиях глобализации / И.В. Налетова, А.В. Прохоров // [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/300-article_10.html

Новий курс : реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

Панченко В. Науково-світоглядні погляди В.І. Вернадського і сучасні підходи до формування екологічної свідомості учнівської молоді / В. Панченко // Імідж сучасного педагога. – № 5-6 (34-35). – 2003. – С. 19-23.

Проект «Ноосферные транспортные системы Сибири и Дальнего Востока. Итоги реализации» / А.Э. Юницкий. – Новосибирск, 2005. – С. 481–506.

Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2011 році [Електронний ресурс] / Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2011 році : Аналітична довідка. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. Український інститут науково-технічної і економічної інформації. – К., 2012. – 44 с. // Режим доступу : http://www.dknii.gov.ua/images/stories/2...rior11.pdf

Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2011 році [Електронний ресурс] / Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2011 році : Висновки і додатки // Режим доступу : http://www.dknii.gov.ua/images/stories/2...odatki.pdf

Терентьєва Н.О. Тенденції розвитку університетської освіти у контексті академічної революції // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету : традиції, проблеми, перспективи : у 3-х т. Т. 1. Підготовка педагогічних кадрів у вищій школі : виклики, проблеми, динамка змін : зб. наук. пр. / за ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмидта. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 357-364.

Україна : на шляху до соціального залучення [Електронний ресурс] / Національна доповідь про людський розвиток 2011. – К., 2011. – 124 с. // Режим доступу : http://www.undp.org.ua/files/ua_95644NHDR_2011_Ukr.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 365

Опубліковано

2014-11-20

Як цитувати

[1]
«УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР У РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 4 (8), с. 130–143, Лис 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ