Дитячі громадські організації в системі соціального виховання

Автор(и)

  • Ольга Безпалько Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

дитячі громадські організації, соціальне виховання, функції, форми дитячих організацій

Анотація

У статті cхарактеризовані особливості, функції та види дитячихгромадських організацій як суб’єктів соціального виховання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Безпалько, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Алиева Л. Детское общественное объединение как пространство развития субъективности ребенка / Л. Алиева // Воспитательная работа в школе. – 2003. – No 5. – С. 20–26.

Волохов А. Вариативно-программный подход в деятельности детских общественных объединений / А. Волохов, И. Фришман // Воспитание школьников. – 2003. – No 3. – С. 56–64.

Куприянов Б. В. Детские общественные организации: инвариант и вариативность / Б. В. Куприянов // Народное образование. – 2007. – No 7. – С. 207–214.

Литвак Р. А. Педагогические основы деятельности детских общественных объединений в современных условиях : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.06 «Теория и методика управления образованием» / Р. А. Литвак. – Екатеринбург, 1997. – 45 с.

Мудрик А. В. Социальная педагогика : учеб. для студ. пед. вузов / А. В. Мудрик; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 1999. – 184 с.

Плоткин М. М. Социальное воспитание школьников : монография / М. М. Плоткин. – М. : Изд-во Института педагогики социальной работы, 2003. – 200 с.

Рижанова А. О. Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Рижанова А. О. – Луганськ, 2005. – 44 с.

Трапер А. Дню защиты детей от взрослой заорганизованности посвящается : [о дет. орг.] / А. Трапер, М. Эпштейн // Дополнительное образование. – 2002. – No 9. – С. 49–56.

Трапер А. Какая организация нужна детям? / А. Трапер, М. Эпштейн // Домашнее воспитание. – 2002. – No 6. – С. 2–5.

Чернуха Н. М. Формування громадянськості учнівської молоді: інтеграція виховних соціальних впливів суспільства : монографія / Н. М. Чернуха. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 360 с.

Шакурова М. В. Социальное воспитание в школе : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / М. В. Шакурова ; под ред. А. В. Мудрика. – М. : Академия, 2004. – 272 с.

Downloads


Переглядів анотації: 242

Опубліковано

2013-11-08

Як цитувати

[1]
О. Безпалько, «Дитячі громадські організації в системі соціального виховання», OD, вип. 1, с. 133–141, Лис 2013.

Номер

Розділ

13.00.05 - Соціальна педагогіка