ГОТОВНІСТЬ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ ІЗ СКЛАДНИМИ ЖИТТЄВИМИ ОБСТАВИНАМИ

Автор(и)

  • Iryna V. Pyesha Державний інституту сімейної та молодіжної політики
  • Maryna H. Solyanyk Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Ключові слова:

дозвілля, студентська молодь, анкетування, девіантна поведінка

Анотація

Стаття присвячена проблемі соціально-педагогічної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. У статті сформульовано визначення терміну «готовність фахівців соціальної сфери до соціально-педагогічної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах» та визначено критерії, показники та рівні готовності фахівців соціальної сфери  до соціально-педагогічної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бєлоліпцева О.В. Підготовка соціальних педагогів до роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах: дис… канд. пед. наук: 13.00.05 / Бєлоліпцева О.В; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2013. - 274 л.

Карпенко О. Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти : монографія / О. Г. Карпенко ; за ред. С. Я. Харченко. – Дрогобич : Коло, 2007. – 374 с.

Кондрашова Л. В. Методика подготовкибудущего учителя к педагогическомувзаимодействию с учащимися : Учебноепособие / Л. В. Кондрашова. – М. : Издательство «Прометей», 1990. – 158 с.

Ляшенко А. И. Профессиональноестановлениесоциальногоработника (Опыт системного акмеологическогоисследования) : дисс. … канд. психол. наук : спец.19.00.13 / Ляшенко А. И. – М., 1994. – 135 с.

М. Мазурок. Критерії та показники розвитку професійної компетентності педагогів у процесі підвищення їх кваліфікації. [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npd_2013_2_15.pdf

Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособ. [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; [под ред. В. А. Сластенина]. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.

Українська радянська енциклопедія. – К.: Головна редакція УРЕ, 1979. – Т.4. – С. 181; Словник української мови: в 11 томах. – Том 4, 1973. – С.349

Downloads


Переглядів анотації: 287

Опубліковано

2014-10-16

Як цитувати

[1]
I. V. Pyesha і M. H. Solyanyk, «ГОТОВНІСТЬ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ ІЗ СКЛАДНИМИ ЖИТТЄВИМИ ОБСТАВИНАМИ», OD, вип. 3 (7), с. 166–178, Жов 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ