ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ОСВІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС»

2023-03-21

Оголошено набір статей для публікації у електронному науковому фаховому виданні  «Освітологічний дискурс», № 2(41), 2023 р.

Кінцевий термін прийому рукописів – 20 травня 2023 року.

 

 «Освітологічний дискурс» включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії за спеціальностями:

011 – Науки про освіту

012 – Дошкільна освіта

013 – Початкова освіта

014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

016 – Спеціальна освіта

(Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019).

 

Мова рукопису:

- українська

- англійська

 

Матеріали надсилати:

  • через сайт: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/about/submissions
  • на пошту: od@kubg.edu.ua

 

Інформація для авторів