ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ОСВІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС»

2023-01-04

Оголошено набір статей для публікації у електронному науковому фаховому виданні  «Освітологічний дискурс», № 1(40), 2023 р.

 

Кінцевий термін прийому рукописів до № 1(40), 2023 р. – 20 лютого 2023 року.

 

 «Освітологічний дискурс» включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії за спеціальностями:

011 – Науки про освіту

012 – Дошкільна освіта

013 – Початкова освіта

014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

016 – Спеціальна освіта

(Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019).

 

Мова рукопису:

- українська

- англійська

 

Матеріали надсилати:

od@kubg.edu.ua

 

Вартість публікації: 400 грн. за статтю.

Для співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка - безкоштовно.

Реквізити для оплати надсилаються автору після проходження процедури рецензування.

 

Інформація для авторів