ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ОСВІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС»

2022-02-08

 «Освітологічний дискурс» включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019).

 

Журнал входить до реферативних і наукометричних баз: DOAJ, ERIH PLUS, Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, Eurasian Scientific Journal Index, WorldCat, Open Academic Journals Index, Open Ukrainian Citation Index, MIAR, BASE, Eurasian Scientific Journal Index,  Polska Bibliografia Naukowa та ін.

 

DOI 10.28925/2312-5829

 

Сайт журналу «Освітологічний дискурс»:

https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/index

 

Кінцевий термін прийому рукописів до №2(37), 2022р. – 4 квітня 2022 року.

 

mceclip1.jpg