Про журнал

Назва журналу                                   Освітологічний дискурс

Абревіатура журналу                      OD

Видавець                                              Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

ISSN (онлайн)                                      2312-5829

УДК                                                           37

DOI                                                           10.28925/2312-5829

 

Проблематика: «Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження сфери освіти у відкритому доступі. Видання спрямовано на поширення досліджень з освітології. Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.

Фаховість: Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогічних наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019).

Галузь знань: Освіта / Педагогіка

Мова рукопису: українська, англійська
Засновник: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка утворений 26 грудня 2023 року шляхом злиття Київського університету імені Бориса Грінченка і Муніципального закладу вищої освіти «Київської Академії мистецтв» та є їх правонаступником (на підставі рішення Київської міської ради від 23.06.2022 р. №4754/4795)


Періодичність публікацій: 4 випуски на рік (березень, червень, вересень, грудень) 
Рік заснування: 2010

 

Інформація про індексування видання 

Анонси

ЗАВЕРШЕНО ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ВИП, 1 (2024) ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ОСВІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС»

2024-02-22

Завершено набір статей до Вип. 1 (2024) електронного фахового журналу "Освітологічний дискурс".

 

Читати більше про ЗАВЕРШЕНО ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ВИП, 1 (2024) ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ОСВІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС»