ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Larysa V. Sazanovych

Анотація


У статті наголошується на досвіді використання медіатехнологій у навчанні англійській мові студентів немовного вишу. Розглядається зміст та структура програми SMRT English, розробленої Канадським коледжем англійської мови, а також досвіді її впровадження як ефективного напрямку самостійної роботи студентів медичного вишу. Особлива увага приділяється визначенню особливостей мультимедійних технологій в освіті, а саме: одночасний вплив різноманітних інформаційний потоків (аудіо, відео, графіка, текст) утворює штучне мовне середовище. Підкреслюється, що використання мультимедійних технологій призводить до зміни вектору мислення студентів, які відтепер стають менеджерами свого навчального часу власноруч.

   


Ключові слова


медіа-освіта; медіаосвітні технології; SMRT English; мотивація; самостійна робота; немовний виш

Повний текст:

PDF

Посилання


Духаніна Н.М. Медіатехнології як мотивація студентів до навчання / Н.М. Духаніна // Вища освіта України. – №12. – 2008. – С.189–193.

Дьяконова О.О. Эдьютейнмент в обучении иностранным языкам / О.О. Дьяконова // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 3. – С.58–61.

Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В. Різуна. – Київ : Центр вільної преси, 2012. – 352 с.

Онкович Г.В. Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика / Г.В. Онкович // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – С.63–69.

Соболева А.В. Использование мультимедийных технологий в обучении иностранным языкам / А.В. Соболева // Педагогика: традиции и инновации: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). – Челябинск : Два комсомольца, 2013. – С. 119–123.

Федоров А.В. Медиаобразование, медиаграмотность, медиакритика и медиакультура / А.В. Федоров // Высшее образование в России. – 2005. – № 6. – С. 134–136.

CanadianCollege – офіційний сайт [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.canadiancollege.com/

Еdutainment // Longman Dictionary of Contemporary English [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ldoceonline.com/dictionary/edutainment

Reward Intern@tive– оксфордский курс английского язика [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.reward.ru/

SMRT English [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.smrtenglish.com/

UNESCO. Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization In Education for the Media and the Digital Age. – Vienna : UNESCO,1999. – С. 273–274.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.