ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ

Olha V. Petrunko

Анотація


Проаналізовано уявлення викладачів і студентської молоді про інновації, які запроваджуються в системі освіти. Показано й типізовано основні проблеми впровадження освітніх інновацій. Означено можливості розв’язання цих проблем за допомогою системи інформаційно-промоційних технологій.


Ключові слова


освітні інновації; адресати інновацій; неприйняття інновацій; образ інновацій; технологічний супровід інновацій; інформаційно-промоційні технології впливу

Повний текст:

PDF

Посилання


Іванченко С.М., Щотка О.П. Ставлення студентів до нововведень у освіті у контексті Болонського процесу // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.В.Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. Вид-во НДУ. Ніжин. – 2011. – №2. – С. 47-51.

Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. – М.: Изд-во «Когито-Центр», 2010. – 255 с.

Моніторинг ставлення населення до основних нововведень в освітній галузі //Інформаційний бюлетень ІСПП. – К., 2008.

Найдьонов М.І. Формування системи рефлексивного управління в організаціях. – К.: Міленіум, 2008. – 484 с.

Плющ А.Н. Інформаційний вплив на ментальні структури суб’єкта // Соціальна психологія. – 2011. – № 1. – С. 134-144.

Фролов П.Д. Образ інновацій: у пошуках технологій творення // Вісник Чернігівського університету, 2010. – С. 307-311.

Rogers E. M. Diffusion of innovations (4th ed.). – New York: The Free Press, 1995.

Круглий стіл «Образ суспільних та освітніх інновацій як складова позитивного іміджу України» // http://www.ispp.org.ua/podiy_31.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.