ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВИХОВАНОСТІ ДІТЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

Nataliia S. Hevchuk

Анотація


У статті розглядаються основні критерії вихованості дітей трудових мігрантів; подано характеристику показників вихованості даної категорії дітей; узагальнено теоретичні підходи до визначення понять «виховання» та «вихованість»; представлено діагностичний інструментарій за допомогою якого визначаються критерії вихованості дітей трудових мігрантів у контексті соціально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

Ключові слова


діти трудових мігрантів; виховання; вихованість; критерії вихованості; соціально-виховна робота; загальноосвітній навчальний заклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабанский Ю. К. Педагогика / Бабанский Ю. К.– М. – 1988. – 121 с.

Білоусова В. О. Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи / Білоусова В. О. – К. – 1997. – 190 с.

Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. завед.] / Р. Атаханов, В. Загвязинский. – М. : «Академия», 2007. – 208 с.

Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 311 с.

Лузина Л. Н. Теория воспитания : философско-антропологический подход / Лузина Л. Н. – Псков : Псков. гос. пед. ин-т им. С.М. Кирова, 2000. – 186 с.

Подласый И. П. Педагогика. / Подласый И. П. – М., 1996. – 462 c.

Райко В. В. Критерії оцінки ефективності патріотичного виховання майбутніх офіцерів прикордонників // Райко В. В., Мірошниченко В. І. – Луганськ : Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 10 (197), Ч. І. – 2010. – С. 48–49

Сисоєва С. О. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : [навч.-метод. посіб.] / Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 460 с.

Стефановская Т. А. Педагогика: наука и искусство / Стефановская Т. А. – М., 1998. – 158 c.

Шилова М. И. Учителю о воспитанности школьников / Шилова М. И. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с. – (Б-ка учителя и воспитателя).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.