Викладання дисципліни «Інтелектуальна власність» у вищих навчальних закладах

Ольга Михайлівна Стороженко, Ольга Борисівна Німко

Анотація


У статті розглянуто проблеми методичного забезпечення викладання дисципліни «Інтелектуальна власність» під час підготовки фахівців з освітнього права щодо охорони прав інтелектуальної власності у сфері освіти та науки.

Ключові слова


інтелектуальна власність; освітнє право

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Рекомендації парламентських слухань “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: Постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 року №1243-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 45. – Ст. 524.

Нікітчина С.О. Проблеми інтелектуальної власності в контексті науково-педадогічної діяльності / Нікітчина С.О. // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. – 2010. – С. 182-188.

Нерсесян А.С. «Правовий сегмент» у системі підготовки фахівців з інтелектуальної власності / Нерсесян А.С. // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. – 2010. – С. 178-181.

Перерва П.Г. Проблеми підготовки фахівців з спеціальності «Управління інноваційною діяльнсітю» та шляхи їх вирішення / Перерва П.Г. // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. – 2010. – С. 213-219.

Рач В.А. Системне моделювання діяльності з перетворення інноваційної ідеї на матеріальні та нематеріальні вигоди / Рач В.А., Медведєва О.М. // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. – 2010. – С. 260-267.

Про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні: Указ Президента України від 12 вересня 1995 р. №832/95 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=832%2F95

Стороженко О.М. Інтелектуальна власність: навч.посіб. / О.М. Стороженко, О.Б. Німко – К. : Плеяди, 2010. – 63 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.