Експертне оцінювання методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

Алла Гнатівна Панченко

Анотація


У статті обґрунтована необхідність запровадження експертного оцінювання методичної роботи як інструменту розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Автором запропоновані показники для оцінювання рівня організації методичної роботи у ЗНЗ.

Ключові слова


експертиза; експертне оцінювання; методична робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Гончаренко С. У. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Маноха І.П. Експертиза. Енциклопедія освіти / І.П. Маноха / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008 – 1040 с.

Петренко Л. М. Педагогічна експертиза: технологія експертного оцінювання результатів навчальних досягнень учнів / Л.М. Петренко. – Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 176 с. – Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 5 (53).

Пикельная В. С. Теория и методика моделирования управленческой деятельности (школоведческий аспект): Дис. д-ра пед. наук:13.0001 / В. С. Пикельная / Криворож. пед. ин-т. – Кривой Рог, 1993. – 373с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.