Дитина в сімейних правовідносинах

Ольга Михайлівна Байталюк

Анотація


У статті розкривається поняття сімейних прав та обов’язків, дається визначення даного поняття, аналізуються поняття майнових і немайнових прав дитини у сім’ї.

Ключові слова


дитина; сім’я; сімейні правовідносини; народження дитини; реєстрація дитини; майнові та немайнові права дитини

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-вр // Відомості ВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Закон України від 7 грудня 1984 року № 80731-10 // Відомості ВР Української РСР. – 1984. – № 51 (додаток). – Ст. 1122.

Сімейний кодекс України. Закон України від 10 січня 2002 року № 2947-III // Відомості ВР України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

Цивільний кодекс України. Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості ВР України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року [Електронний ресурс] : Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_021

Про охорону дитинства. Закон України від 26 квітня 2001 рік № 2402-III // Відомості ВР України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року». Закон України від 5 березня 2009 року № 1065-VI // Відомості ВР України. – 2009. – № 29. – Ст. 395.

Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Закон України від 20 жовтня 2009 року № 1646-VI // Відомості ВР України. – 2010. – № 4. – Ст. 19.

Про державний бюджет на 2011 рік. Закон України від 23 грудня 2010 року № 2857-17 [Електронний ресурс] : Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zako n.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2857-17

Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар / [Жилінкова І.В., Антошкіна В.К., Д'ячкова Н.А., Москалюк В.Ю. та ін.] ; за ред. Жилінкової І.В. – К. : Ксилон, 2008. – 855 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.