Соціально-виховне середовище позашкільних навчальних закладів як чинник соціального становлення особистості

Олена Віталіївна Литовченко

Анотація


У статті представлено теоретичні аспекти дослідження процесу соціального становлення особистості; розглядається соціально-виховне середовище позашкільного навчального закладу як чинник цього процесу.

Ключові слова


соціальне становлення особистості; позашкільний навчальний заклад; соціально-виховне середовище; системний підхід; виховна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Безпалько О.В. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді : автореф. дис. доктора пед. наук : 13.00.05 / О.В. Безпалько. – Луганськ, 2007. – 44 с.

Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 672 с. – (Большая университетская библиотека).

Золотарева А.В. Интегративно-вариативный поход к управлению учреждением дополнительного образования детей : Монография. – Ярославль : ЯГПУ, 2006. – 290 с.

Кон И.С. Психология старшеклассника / И.С. Кон. – М. : Просвещение, 1980. – 192 с.

Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника : дис. … доктора психол. наук : 19.00.07 / Кононко Олена Леонтіївна. – К., 2001. – 336 с.

Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посіб. / М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна – К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 341 с.

Пустовіт Г.П. Екологічне виховання учнів 5-9 класів : навч.-метод. посіб. / Г. Пустовіт. – Кіровоград : ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 146 с.

Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / М.И. Рожков, Л.В. Байбородова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 256 с.

Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии / С.Л. Рубинштейн. – М., 1959. – 354 с.

Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [за ред. І.Д. Звєрєвої]. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.