До проблеми становлення освітології в Україні

Ольга Миколаївна Кузьменко

Анотація


Стаття присвячена аналізу чинників становлення нового інтегрованого підходу до освіти – освітології, в контексті тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку суспільства.

Ключові слова


освітологія; освіта для сталого розвитку; інтелектуальна економіка; єдиний освітній простір; некласична парадигма освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Бордовский Г., Извозчиков Б. Эдукология как наука об образовании / Г. Бордовский, Б. Извозчиков // Вестник высшей школы «Alma mater». – 1991. – № 3. – С. 24-32.

Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень – К. : Грамота, 2007. – 576 с.

Огнев’юк В.О. Управління освітою в Україні: Аспектний аналіз теорії і практики / В. О. Огнев’юк // Світло. – 1996. – № 2. – С. 18-22.

Огнев’юк В.О. Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти / В. О. Огнев’юк // Шлях освіти. – 2009. – № 4 (54). – С. 2-6.

Оливера К.Э. К теории сравнительной педагогики / К. Э. Оливера // Перспективы. Вопросы образования. – 1989. – № 2 (66). – С. 68-73.

Прокопцов В. И. Эдукология: принципиально новая наука образования. В 4 фракталах. Фрактал 1. Эдукология : Ориентировочная основа коллективно-интерсубъектной системомыследеятельности созидателей и пользователей эдукологии. (Авторская версия-навигация) / В. И. Прокопцов. – СПб. : СПб ЛТА, 2002 – 344 с.

Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знаниями, или история будущего / Т. Сакайя // Новая индустриальная волна на Западе : Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – С. 337–371.

Огнев’юк В. О. Освіта – сутність часу! [Електронний ресурс] / В.О. Огнев’юк // Коментарі до Інформаційного збірника МОН України. – 2009. – № 11. – Режим доступу : www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ/2009/.../2.do

Субетто А. И. Принцип, законы и структура науки об образовании образованиеведения. Императив Неклассического синтеза [Електронний ресурс] / А. И. Субетто // Академия Тринитаризма. – 2003. – Режим доступу : http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001a/00160053.htm

Steiner Elizabeth. Educology: Its Origin and Future: the document from Symposium on Educology. – New York : American Educational Research Association, 1977.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.