Самостійна робота іноземних студентів у фаховій підготовці

Вячеслав Михайлович Олексенко

Анотація


Висвітлено результати дослідження з підвищення ефективності самостійної роботи іноземних студентів у їх фаховій підготовці. Встановлено ключову роль студактивних занять у цьому процесі.

Ключові слова


іноземний студент; самостійна робота; студактивне заняття; фахова підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Енциклопедія освіти / за ред. В.Г. Кременя. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Никандров Н.Д. Современная высшая школа капиталистических стран: основные вопросы дидактики / Н.Д. Никандров. – М.: Высшая школа, 1978. – 279 с.

Низамов Р.А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов / Р.А. Низамов. – Казань: КГУ, 1975. – 302 с.

Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении / П.И. Пидкасистый. – М.: Наука, 1980. – 230 с.

Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования / Н.В. Кузьмина. – Л.: ЛГУ, 1980. – 172 с.

Енциклопедичний словник з дистанційного навчання / [авт.-уклад. Олексенко В.М.]. – Харків: КП Друкарня № 13, 2004. – 164 с.

Олексенко В.М. Реалізація інноваційних педагогічних технологій у підготовці фахівців у вищих технічних навчальних закладах: теорія і практика: монографія / В.М. Олексенко. – Харків: КП Друкарня № 13, 2007. – 280 с.

Олексенко В.М. Технологія проведення студактивних занять / В.М. Олексенко // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2010. – Вип. 63. – С. 39-44.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.