Формування професійного зростання майбутніх фахівців у сфері права через міжнародні стажування

Ірина Володимирівна Ляшенко

Анотація


Стаття розкриває шляхи формування успішного майбутнього фахівця з права через практику міжнародних стажувань. Приділено увагу розгляду мотиваційної складової професійного зростання, компонентам професійної підготовки та міжнародної мобільності як вагомого мотиваційного чинника професійного зростання.

Ключові слова


професійне зростання; міжнародні стажування; професійна підготовка; студенти-юристи

Повний текст:

PDF

Посилання


Голубченко О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору / Голубченко О., Морозова Т. // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 44–56.

Вієвська М. Мотивація професійного саморозвитку у реалізації стратегій формування управлінських компетенцій / Вієвська М., Красовська Л. // Вища школа. – 2010. – № 3–4. – С. 89–104.

Модель фахівця вищої професійної освіти : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи], (Київ, 24–25 трав. 2000 р) – К.: ВІД "Київський університет", 2000. – 510 с.

Пономаренко Г. Харківський національний університет внутрішніх справ: стратегія розвитку / Пономаренко Г. // Вища школа. – 2008. – № 11. – С. 3–9.

Зайцев В. Інтеграція України у всесвітню наукову спільноту шляхом підвищення мобільності / Зайцев В. // Вища школа. – 2009. – № 9. – С. 50–58.

Швидка Л. І. До питання про актуальність дослідження проблем молодіжних комунікацій / Швидка Л. І. // Світова цивілізація і міжнародні відносини. – 2002. – № 1 (2). – С. 217–219.

Костюшина Ю. И. Международное сотрудничество как один из факторов устойчивого развития отечественной высшей школы: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Костюшина Юлия Игоревна. – Рязань, 2003. – 147 с.

Husa, Antti. An Active Member of ELSA: „more international, more professional and well-equipped for the professional world”. [Электронный ресурс] / Antti Husa // ELSA Annual Report. – 2008/2009. – С. 12. – Режим доступу : http://www.elsa.org/fileadmin/user_upload/elsa_international/PDF/Annual_Report/Annual_Report_0809.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.