Навчання читання давньогрецьких автентичних текстів з низькою та середньою імпліцитністю

В’ячеслав Миколайович Шовковий

Анотація


Стаття присвячена методиці диференційованого навчання читання давньогрецьких оригінальних текстів з урахуванням рівня імпліцитності: співвідношення лінгвістичних (граматичних явищ, діалектних та архаїчних лексичних, граматичних та фонетичних одиниць, емотивів, троп, антитез, паралелізмів, стилістичної конвергенції) та смислових імплікатів (локальних, глобальних та темних). У статті визначені критерії імпліцитності, розроблені моделі герменевтичного аналізу текстів з низькою та середньою імпліцитністю: вербальних та невербальних засобів вираження фактуальної, емотивної, підтекстової та оцінної інформації.

Ключові слова


навчання читання; диференційована методика; імпліцитність; герменевтичний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. М. Человек в мире слова / Михаил Михайлович Бахтин. — М. : Изд-во Российского открытого ун-та, 1995. — 140 с.

Вдовіна Т.О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Вдовіна Тетяна Олександрівна. — Дрогобич, 2002. — 282 с.

Волосова А. Н. Активизация познавательной деятельности студентов при обучении чтению литературы по специальности (английский язык, неязыковой ВУЗ) : дисс. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Волосова Анна Николаевна. — Минск, 1984. — 236 с.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Илья Романович Гальперин. — М. : Наука, 1981. — 139 с.

Дегтярьова Ю. В. Методика навчання студентів вищих немовних навчальних закладів читання англійською мовою для ділового спілкування: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Дегтярьова Юлія Володимирівна. — К., 2006. — 325 с.

Залевская А. А. Понимание текста: психолингвистический поход / Александра Александровна Залевская. — Калинин : КГУ, 1988. — 96 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.