Використання інноваційних технологій і прийомів для організації самостійної роботи студентів (аналіз зарубіжного досвіду)

Олена Станіславівна Хорошайло

Анотація


У статті розглядається проблема організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів і можливості використання провідного закордонного досвіду в Україні. Автор аналізує деякі інноваційні технології та прийоми, що можуть бути використані у навчальному процесі ВНЗ.

Ключові слова


самостійна робота студентів; симуляція; веб-квест; розумова карта; бортовий журнал; подвійні (двочастинні) щоденники

Повний текст:

PDF

Посилання


Бар Р.Б., Таг. Д. От обучения к учению – новая парадигма высшего образования / Р.Б. Бар, Д. Таг. – Университетское образование : от эффективного преподавания к эффективному учению. Сборник рефератов статей по дидактике высшей школы / Белорусский государственный университет. Центр проблем развития образования. – Мн., Пропилеи, 2001. – С. 13-40.

Журавська Л. М. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у ВНЗ / Журавська Л. М. // Освіта та управління. – Т. 3. – 1999. – № 2.

Завьялова, Е.П. Совместная деятельность преподавателей и студентов в организации самостоятельной работы студентов [Електронний ресурс] / Е.П. Завьялова. – Электрон. дан. – [Б.м., б.г.]. – Режим доступу : http://www.asu.ru

Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение : учебн. пособ. / Козаков В. А. – К. : Вища школа, 1990. – 112 с.

Козаков В. А. Самостоятельная работа студента и ее информационно-методическое обеспечение : Учебное пособие / Козаков В. А. – К. : Вища школа, 1990. – 112 с.

Ландэ Д. В. Поиск знаний в интернет. Профессиональная работа / Ландэ Д. В. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 72 с.

Соколова И.Б. Основы самостоятельной работы студентов : Учебно-методическое пособие в помощь студентам педагогических вузов / И.Б. Соколова. – Армавир : ИЦ АГПИ, 2002. – 98с.

Юшко Г.Н. Научно-дидактические основы организации самостоятельной работы студентов в условиях рейтинговой системы обучения : дисс. ... канд. пед. наук / Г.Н. Юшко. – Ростов-н/Д., 2000. – 164 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.