ВИКЛАДАННЯ ГОМІЛЕТИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В КИЇВСЬКІЙ ДУХОВНІЙ АКАДЕМІЇЇ (1819-1869 рр.)

Tetiana S. Tverdokhlib

Анотація


У статті на основі аналізу історичної, гомілетичної та педагогічної літератури, архівних документів, матеріалів, вміщених у періодичних виданнях, узагальнено досвід викладання гомілетики як педагогічно спрямованої дисципліни в Київській духовній академії (1819-1869 рр.). На основі вивчення «Правил церковного красномовства», підручника Я. Амфітеатрова «Чтения о церковной словесности или гомилетика» розкрито зміст навчання церковного красномовства, схарактеризовано такі його компоненти, як знання, вміння і навички, досвід творчої діяльності. З’ясовано внесок Я. Амфітеатрова у розвиток гомілетики як навчального предмету і науки. Схарактеризовано загальний професійний рівень викладачів церковного красномовства. Визначено і розкрито форми навчання гомілетики у вищому духовному навчальному закладі досліджуваного  періоду.

Ключові слова


викладач; гомілетика; дисертація; зміст; іспит; Київська духовна академія; лекція; педагогічно орієнтована дисципліна; практикум; форма навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Амфитеатров Яков. Чтения о церковной словесности или гомилетика. / Яков Амфитеатров. Часть первая. – Киев, 1846. – 276 с.

Амфитеатров Яков. Чтения о церковной словесности или гомилетика. / Яков Амфитеатров. Часть вторая. – Киев, 1846. – 302 с.

Аскоченский В. Амфитеатров Яков Косьмич, ординарный професор Киевской духовной академии. Биографический очерк. / В. Аскоченский – Киев, 1857. – 155 с.

Аскоченский В. История Киевской духовной Академии по преобразовании ее в 1819 г. / В. Аскоченский – Спб., 1863. – 282 с.

Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ІР НБУВ), ф. 160, спр. 626, Каталог библиотеки КДА, 1826 р., 217 арк.

ІР НБУВ, ф. 160, спр. 1246, Дело об утверждении Комисией духовных училищ списка учебников для студентов КДА, 3 липня – 31 жовтня 1825 р., 14 арк.

ІР НБУВ, ф. 160, спр. 1255, Дело о разрешении напечатать проповеди студентов КДА, 5-17листопада 1825 р., 8 арк.

ІР НБУВ, ф. 304, спр. 166, Мухин Александр. Чем условливается убедительность слова проповеднического, 1853, 36 арк.
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.7183

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.